TCVN/TC 193 - Sản phẩm khí

Số hiệu
TCVN/TC 193
Tên Ban kỹ thuật
Sản phẩm khí
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Sản phẩm khí
Liên hệ

Trần Thị Thanh Xuân, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 467  -  Email: xuantcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • CÔNG NGỌC THẮNG (Trưởng ban)
 • Trần Thị Thanh Xuân (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Khí thiên nhiên – Hợp chất hữu cơ sử dụng làm chất tạo mùi – Các yêu cầu và phương pháp thử
 • Natural gas – Odorization
 • Khí thiên nhiên – Xác định các hợp chất lưu huỳnh – Phần 5: Phương pháp đốt Lingen
 • Khí thiên nhiên – Xác định các hợp chất lưu huỳnh bằng sắc ký khí
 • Khí thiên nhiên – Xác định các hợp chất lưu huỳnh – Phần 1: Giới thiệu chung
 • Khí thiên nhiên – Xác định thủy ngân – Phần 1: Lấy mẫu thủy ngân bằng phương pháp hấp phụ hóa học iôt
 • Khí thiên nhiên – Sự tương quan giữa hàm lượng nước và điểm sương nước
 • Khí thiên nhiên – Xác định thủy ngân – Phần 2: Lấy mẫu thủy ngân bằng phương pháp tạo hỗn hống hợp kim vàng/platin
 • Khí thiên nhiên – Xác định hàm lượng nước ở áp suất cao
 • Khí dầu mỏ hóa lỏng – Yêu cầu kỹ thuật
 • Khí thiên nhiên – Các điều kiện tiêu chuẩn
 • Khí thiên nhiên – Tính trị số metan
 • Nhiên liệu dạng khí – Xác định hàm lượng hơi nước bằng phép đo nhiệt độ điểm sương
 • Khí thiên nhiên – Xác định các hợp chất lưu huỳnh – Xác định hàm lượng lưu huỳnh tổng bằng phương pháp huỳnh quang tử ngoại
 • Chất lỏng hydrocacbon nhẹ làm lạnh – Lấy mẫu khí thiên nhiên hóa lỏng – Phương pháp liên tục và gián đoạn
 • Khí thiên nhiên – Xác định nhiệt trị, khối lượng riêng, khối lượng riêng tương đối và chỉ số Wobbe từ thành phần
 • Khí thiên nhiên – Phân tích mở rộng – Phương pháp sắc ký khí
 • Sản phẩm dầu mỏ - Khí dầu mỏ hóa lỏng - Phương pháp xác định nước tự do trong khí dầu mỏ hóa lỏng bằng cách kiểm tra bằng mắt thường
 • Khí thiên nhiên – Phép đo các tính chất – Các tính chất thể tích:
 • Khí thiên nhiên – Tính hệ số nén – Phần 2: Tính toán sử dụng phân tích thành phần phân tử
 • Khí thiên nhiên – Tính hệ số nén – Phần 3: Tính toán sử dụng các tính chất lý học
 • Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Lấy mẫu bằng chai chứa piston nổi
 • Khí thiên nhiên – Tính hệ số nén – Phần 1: Giới thiệu và hướng dẫn