TCVN/TC 268 - Cộng đồng và thành phố bền vững

Số hiệu
TCVN/TC 268
Tên Ban kỹ thuật
Cộng đồng và thành phố bền vững
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực cộng đồng và thành phố bền vững bao gồm việc xây dựng các yêu cầu, các khung tổng quát, hướng dẫn và hỗ trợ các kỹ thuật và các công cụ liên quan đến việc phát triển bền vững xét về tính thông minh và tính bền vững
Liên hệ

Nguyễn Phương Thủy, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 7 - Công nghệ thông tin

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 9085  -  Email: tcvn703@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Phùng Mạnh Trường (Trưởng ban)
 • Nguyễn Phương Thủy (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Đô thị và cộng đồng bền vững - Hướng dẫn thiết lập mô hình hoạt động của đô thị thông minh cho cộng đồng bền vững
 • Phát triển bền vững trong cộng đồng – Tóm tắt các hướng dẫn hiện có và các phương pháp tiếp cận về sự phát triển và khả năng phục hồi bền vững trong thành phố
 • Sustainable development in communities -- Guidance for practical implementation in cities
 • Sustainable development in communities -- Guidance for practical implementation in cities
 • Sustainable development in communities -- Indicators for Smart Cities
 • Sustainable development in communities -- Indicators for Smart Cities
 • Sustainable cities and communities -- Descriptive framework for cities and communities
 • Sustainable cities and communities -- Descriptive framework for cities and communities
 • Sustainable cities and communities -- Guidance on establishing smart city operating models for sustainable communities -- Amendment 1
 • Sustainable cities and communities -- Guidance on establishing smart city operating models for sustainable communities -- Amendment 1
 • Re- Appointment of ISO/TC 268/SC 1 Vice Chair after completing one/two term
 • Re- Appointment of ISO/TC 268/SC 1 Vice Chair after completing one/two term
 • Sustainable cities and communities -- Maturity framework for sustainable and smart-enabled communities
 • Sustainable cities and communities -- Maturity framework for sustainable and smart-enabled communities
 • CIB on establishment of ISO/TC 268/TG 3 Supporting the Strategic Positioning of ISO/TC 268
 • CIB on establishment of ISO/TC 268/TG 3 Supporting the Strategic Positioning of ISO/TC 268
 • Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 8: Competence requirements for auditing and certification of management systems for sustainable development in communities
 • Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 8: Competence requirements for auditing and certification of management systems for sustainable development in communities
 • Sustainable cities and communities -- Indicators for resilient cities
 • Sustainable cities and communities -- Indicators for resilient cities
 • Sustainable cities and communities -- Transforming our cities -- Guidance for practical local implementation of ISO 37101
 • Sustainable cities and communities -- Transforming our cities -- Guidance for practical local implementation of ISO 37101
 • CIB for registration of PWI on Small and Medium-sized Cities
 • CIB for registration of PWI on Small and Medium-sized Cities
 • Sustainable cities and communities -- Business districts -- Guidance for practical local implementation of ISO 37101
 • Sustainable cities and communities -- Business districts -- Guidance for practical local implementation of ISO 37101
 • Sustainable cities and communities -- Maturity framework for sustainable and smart-enabled communities
 • Sustainable cities and communities -- Maturity framework for sustainable and smart-enabled communities
 • Sustainable cities and communities -- Indicators for smart cities
 • Sustainable cities and communities -- Indicators for smart cities
 • Sustainable development and communities -- Practical guidance for project developers -- Meeting ISO 37101 framework principles
 • Sustainable development and communities -- Practical guidance for project developers -- Meeting ISO 37101 framework principles
 • Sustainable cities and communities -- Management guidelines of open data for smart cities and communities -- Part 1: Overview and general principles
 • Sustainable cities and communities -- Management guidelines of open data for smart cities and communities -- Part 1: Overview and general principles
 • Sustainable cities and communities -- Descriptive framework for cities and communities
 • Sustainable cities and communities -- Descriptive framework for cities and communities
 • ISO-TC268_N491_CIB on AIMF Category A liaison request
 • ISO-TC268_N491_CIB on AIMF Category A liaison request
 • Sustainable cities and communities — Guidance on the use of ISO 37120 series of standards for cities — ISO 37120, ISO 37122 and ISO 37123
 • Sustainable cities and communities — Guidance on the use of ISO 37120 series of standards for cities — ISO 37120, ISO 37122 and ISO 37123
 • Sustainable cities and communities — Guidance on establishing smart city operating models for sustainable communities — Amendment 1
 • Sustainable cities and communities — Guidance on establishing smart city operating models for sustainable communities — Amendment 1
 • Call for candidates - New convenor of ISO/TC 268/TG 1 Awareness-raising, communication and promotion
 • Call for candidates - New convenor of ISO/TC 268/TG 1 Awareness-raising, communication and promotion
 • Hạ tầng thông minh cho cộng đồng – Giao thông thông minh cho đô thị đông đúc
 • Hạ tầng thông minh cho cộng đồng – Hướng dẫn thực hành về giao thông
 • Hạ tầng thông minh cho cộng đồng – Mô hình trường trưởng thành cho việc đánh giá và cải tiến
 • Phát triển bền vững trong cộng đồng – Các chỉ số về đô thị bền vững
 • Phát triển bền vững trong cộng đồng – Các chỉ số cho đô thị thông minh
 • Phát triển bền vững trong cộng đồng – Khung tổng quát mô tả cho các đô thị và cộng đồng
 • Đô thị và cộng đồng bền vững – Hướng dẫn thực thi thực tế trong các đô thị
 • Đô thị và cộng đồng bền vững – Từ vựng
 • Đô thị và cộng đồng bền vững – Các chỉ số về các dịch vụ đô thị và chất lượng cuộc sống
 • Đô thị và cộng đồng bền vững – Khung trưởng thành cho các cộng đồng bền vững và thông minh
 • Tích hợp hệ thống kiểm soát doanh nghiệp - Phần 3: Các mô hình hoạt động của quản lý hoạt động sản xuất
 • Tích hợp hệ thống kiểm soát doanh nghiệp - Phần 1: Mô hình và thuật ngữ
 • Tích hợp hệ thống kiểm soát doanh nghiệp - Phần 2: