Tra cứu Quy chuẩn

Standard number

Title

Validation Status

Year

đến/to

By related sectors

 

Publication agency

 
Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 960 kết quả.

Searching result

1

QCVN 96:2016/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 96:2016/BGTVT về Thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa

2

QCVN 94:2016/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 94:2016/BGTVT về Báo động và chỉ báo trên tàu biển

3

QCVN 02-27:2017/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02 - 27: 2017/BNNPTNT về Sản phẩm thuỷ sản – Cá tra phi lê đông lạnh

4

QCVN 109:2017/BTTTT

Thông tư 02/2017/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với …

5

QCVN 5-1:2017/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT về Các sản phẩm sữa dạng lỏng

6

QCVN 32:2017/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2017/BGTVT về Kính an toàn của xe ô tô

7

QCVN 35:2017/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 35:2017/BGTVT về Đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

8

QCVN 34:2017/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2017/BGTVT về Lốp hơi dùng cho ô tô

9

QCVN 02:2017/BTC

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2017/BTC về Máy phát điện dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

10

QCVN 112:2017/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 112:2017/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

11

QCVN 02-33-1:2020/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-33-1:2020/BNNPTNT về Giống cá nước ngọt - Phần 1: Cá chép, cá rô phi

12

QCVN 31:2017/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31:2017/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với đường ống dẫn hơi nước, nước nóng

13

QCVN 97:2016/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 97: 2016/BGTVT về Thiết bị nâng trên các công trình biển

14

QCVN 01-80:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-80:2011/BNNPTNT về cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm - điều kiện vệ sinh thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

15

QCVN 01-73:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-73:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm- kiểm định ngan giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

16

QCVN 01-83:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-83:2011/BNNPTNT về bệnh động vật – yêu cầu chung lấy mẫu bệnh phẩm - bảo quản và vận chuyển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17

QCVN 01-71:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-71:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm - kiểm định cừu giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

18

QCVN 01-72:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-72:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm - kiểm định dê giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

19

QCVN 01-74:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-74:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm, kiểm định tằm giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

20

QCVN 01-75:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-75:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm - kiểm định thỏ giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tổng số trang: 48