Ban soạn thảo Tiêu chuẩn xây dựng

Hiển thị 1 - 20 trong số 26

#Số hiệuTên ban soạn thảoTrưởng banThư ký
   
1TCVN/TC 5Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại

2TCVN/TC 17Thép
3TCVN/TC 21Thiết bị phòng cháy chữa cháy

4TCVN/TC 22/SC 2Công trình giao thông đường bộ

5TCVN/TC 33Vật liệu chịu lửa

6TCVN/TC 33/SC 1Vật liệu chịu lửa - Phân tích hóa học
7TCVN/TC 35Sơn và vecni

8TCVN/TC 61/SC 13Composit và sợi gia cường
9TCVN/TC 67/SC 7Công trình ngoài khơi
10TCVN/TC 71Bê tông, bê tông cốt thép và bê tông gia cố lực

11TCVN/TC 71/SC 3Sản phẩm bê tông
12TCVN/TC 71/SC 4Cấu kiện bê tông cốt thép
13TCVN/TC 74Xi măng - Vôi

14TCVN/TC 89Ván gỗ nhân tạo

15TCVN/TC 98Thiết kế kết cấu

16TCVN/TC 160/SC 2Cửa sổ và cửa đi
17TCVN/TC 165Gỗ kết cấu

18TCVN/TC 189Sản phẩm gốm xây dựng

19TCVN/TC 206Gốm cao cấp

20TCVN/TC/E 3Thiết bị điện tử dân dụng