TCVN/TC 206 - Gốm cao cấp

Số hiệu
TCVN/TC 206
Tên Ban kỹ thuật
Gốm cao cấp
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Gốm cao cấp
Liên hệ

Trần Thị Thanh Xuân, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 467  -  Email: xuantcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Ngô Sỹ Lương (Trưởng ban)
  • Trần Thị Thanh Xuân (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện