TCVN/TC 210 - Quản lý chất lượng trang thiết bị y tế

Số hiệu
TCVN/TC 210
Tên Ban kỹ thuật
Quản lý chất lượng trang thiết bị y tế
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn Quản lý chất lượng Trang thiết bị y tế
Liên hệ

Đoàn Bích Nga, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 467  -  Email: ngadb@yahoo.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Minh Tuấn (Trưởng ban)
 • Đoàn Bích Nga (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Traditional Chinese medicine -- General requirements for smokeless moxibustion devices
 • Traditional Chinese medicine -- General requirements for smokeless moxibustion devices
 • Health informatics -- Classification of traditional Chinese medicine datasets
 • Health informatics -- Classification of traditional Chinese medicine datasets
 • Traditional Chinese medicine --Therapeutic fumigation devices
 • Traditional Chinese medicine --Therapeutic fumigation devices
 • Traditional chinese medicine -- Guidelines for chinese materia medica specification
 • Traditional chinese medicine -- Guidelines for chinese materia medica specification
 • Traditional Chinese medicine- Determination of pesticide residues in herbal medicines used in Traditional Chinese Medicine
 • Traditional Chinese medicine- Determination of pesticide residues in herbal medicines used in Traditional Chinese Medicine
 • Traditional Chinese medicine- Determination of Sulfur Dioxide in herbal medicines used in Traditional Chinese Medicine
 • Traditional Chinese medicine- Determination of Sulfur Dioxide in herbal medicines used in Traditional Chinese Medicine
 • Traditional Chinese medicine -- Abdominal physiological parameter detector
 • Traditional Chinese medicine -- Abdominal physiological parameter detector
 • Traditional Chinese medicine -- Infrared moxibustion-like instrument
 • Traditional Chinese medicine -- Infrared moxibustion-like instrument
 • Traditional Chinese medicine -- Gastrodia elata tuber
 • Traditional Chinese medicine -- Gastrodia elata tuber
 • Traditional Chinese Medicine--Determination of irradiated Traditional Chinese Medicine using photostimulated luminescence
 • Traditional Chinese Medicine--Determination of irradiated Traditional Chinese Medicine using photostimulated luminescence
 • Traditional Chinese medicine --Storage requirements for Chinese materia medica and decoction pieces
 • Traditional Chinese medicine --Storage requirements for Chinese materia medica and decoction pieces
 • CIB on whether or not to further consider including the education and training of practitioners within the scope of TC249
 • CIB on whether or not to further consider including the education and training of practitioners within the scope of TC249
 • Traditional Chinese Medicine- Determination of microorganism in herbal medicines used in Traditional Chinese Medicine
 • Traditional Chinese Medicine- Determination of microorganism in herbal medicines used in Traditional Chinese Medicine
 • ISO/DTS 22773 Health Informatics-Categorial structures for representation of decocting process in Traditional Chinese medicine
 • ISO/DTS 22773 Health Informatics-Categorial structures for representation of decocting process in Traditional Chinese medicine
 • TRADITIONAL CHINESE MEDICINE - GENERAL REQUIREMENTS FOR HERBAL RAW MATERIAL AND MATERIA MEDICA
 • TRADITIONAL CHINESE MEDICINE - GENERAL REQUIREMENTS FOR HERBAL RAW MATERIAL AND MATERIA MEDICA
 • Traditional Chinese medicine - Angelica sinensis root
 • Traditional Chinese medicine - Angelica sinensis root
 • Categories of clinical terminological systems to support integration of Traditional Chinese medicine and western medicine
 • Categories of clinical terminological systems to support integration of Traditional Chinese medicine and western medicine
 • Traditional Chinese medicine -- Astragalus mongholicus root
 • Traditional Chinese medicine -- Astragalus mongholicus root
 • ISO/DTS 21831.2 Health Informatic – Information model of processing Chinese materia medica
 • ISO/DTS 21831.2 Health Informatic – Information model of processing Chinese materia medica
 • ISO/DTS 23303 Health Informatics -- Categorial structure for Chinese materia medica products manufacturing process
 • ISO/DTS 23303 Health Informatics -- Categorial structure for Chinese materia medica products manufacturing process
 • Traditional Chinese medicine -- Pulse waveform format
 • Traditional Chinese medicine -- Pulse waveform format
 • Traditional Chinese medicine --Therapeutic fumigation devices
 • Traditional Chinese medicine --Therapeutic fumigation devices
 • Traditional Chinese Medicine --General requirements for herbal raw material and materia medica
 • Traditional Chinese Medicine --General requirements for herbal raw material and materia medica
 • Traditional Chinese medicine -- Dendrobium officinale stem
 • Traditional Chinese medicine -- Dendrobium officinale stem
 • Traditional Chinese medicine -- Salvia miltiorrhiza root and rhizome
 • Traditional Chinese medicine -- Salvia miltiorrhiza root and rhizome
 • Traditional Chinese medicine -- Ganoderma lucidum fruiting body
 • Traditional Chinese medicine -- Ganoderma lucidum fruiting body
 • Traditional Chinese medicine -- Isatis indigotica root
 • Traditional Chinese medicine -- Isatis indigotica root
 • Traditional Chinese medicine -Thread embedding acupuncture needle for single use
 • Traditional Chinese medicine -Thread embedding acupuncture needle for single use
 • Traditional Chinese medicine -- Vocabulary -- Part 2: Processing of Chinese materia medica
 • Traditional Chinese medicine -- Vocabulary -- Part 2: Processing of Chinese materia medica
 • Traditional Chinese medicine -- General requirements of electric radial pulse tonometric device
 • Traditional Chinese medicine -- General requirements of electric radial pulse tonometric device
 • Traditional Chinese medicine -- Lonicera japonica flower
 • Traditional Chinese medicine -- Lonicera japonica flower
 • Traditional Chinese medicine -- Gastrodia elata tuber
 • Traditional Chinese medicine -- Gastrodia elata tuber
 • Traditional Chinese medicine -- Computerized tongue image analysis system -- Part 1: General requirements
 • Traditional Chinese medicine -- Computerized tongue image analysis system -- Part 1: General requirements
 • Traditional Chinese medicine -- Angelica sinensis root
 • Traditional Chinese medicine -- Angelica sinensis root
 • Traditional Chinese medicine -- Guidelines and specification for Chinese materia medica
 • Traditional Chinese medicine -- Guidelines and specification for Chinese materia medica
 • Traditional chinese medicine -- Priority list for developing standards for single herbal medicines in ISO/TC249
 • Traditional chinese medicine -- Priority list for developing standards for single herbal medicines in ISO/TC249
 • Traditional Chinese medicine -- Determination of benzopyrene in processed natural products
 • Traditional Chinese medicine -- Determination of benzopyrene in processed natural products
 • TCM- Dermal Needle for single use -- Part 1: Tapping type
 • TCM- Dermal Needle for single use -- Part 1: Tapping type
 • TCM- Dermal Needle for single use -- Part 2: Roller Type
 • TCM- Dermal Needle for single use -- Part 2: Roller Type
 • Traditional Chinese Medicine-Glehnialittoralis root
 • Traditional Chinese Medicine-Glehnialittoralis root
 • Traditional Chinese Medicine -- Glycyrrhiza uralensis root and rhizome
 • Traditional Chinese Medicine -- Glycyrrhiza uralensis root and rhizome
 • Traditional Chinese Medicine-Vocabulary for Diagnostics -- Part 1: Tongu
 • Traditional Chinese Medicine-Vocabulary for Diagnostics -- Part 1: Tongu
 • Traditional Chinese Medicine-Vocabulary for Diagnostics -- Part 2: Pulse
 • Traditional Chinese Medicine-Vocabulary for Diagnostics -- Part 2: Pulse
 • Traditional Chinese Medicine --Processed Aconitum carmichaeliilateral root
 • Traditional Chinese Medicine --Processed Aconitum carmichaeliilateral root
 • Traditional Chinese Medicine -- requirements for process traceability system of Chinese materia medica and decoction pieces -- Part 1: components
 • Traditional Chinese Medicine -- requirements for process traceability system of Chinese materia medica and decoction pieces -- Part 1: components
 • Traditional Chinese Medicine -- requirements for process traceability system of Chinese materia medica and decoction pieces -- Part 2: electronic labelling
 • Traditional Chinese Medicine -- requirements for process traceability system of Chinese materia medica and decoction pieces -- Part 2: electronic labelling
 • Traditional Chinese Medicine -- Saposhnikoviadivaricata root and rhizome
 • Traditional Chinese Medicine -- Saposhnikoviadivaricata root and rhizome
 • Traditional Chinese Medicine--Bupleurum chinense and Bupleurum scorzonrifolium root
 • Traditional Chinese Medicine--Bupleurum chinense and Bupleurum scorzonrifolium root
 • Traditional Chinese medicine -- Panax quinquefolium root
 • Traditional Chinese medicine -- Panax quinquefolium root
 • Traditional Chinese medicine -- Coding System for Chinese Patent Medicines -- Part 1: Coding Rules
 • Traditional Chinese medicine -- Coding System for Chinese Patent Medicines -- Part 1: Coding Rules
 • Traditional Chinese Medicine -- Gravimetric determination of total ginseng saponins
 • Traditional Chinese Medicine -- Gravimetric determination of total ginseng saponins
 • Traditional Chinese Medicine --Zingiber officinale rhizome
 • Traditional Chinese Medicine --Zingiber officinale rhizome
 • Traditional Chinese Medicine -- General information structure for herbal raw material
 • Traditional Chinese Medicine -- General information structure for herbal raw material
 • Traditional Chinese Medicine-Commercial grades of Lonicera japonica flower
 • Traditional Chinese Medicine-Commercial grades of Lonicera japonica flower
 • Traditional Chinese medicine -- Lycium barbarum and Lycium chinense fruit
 • Traditional Chinese medicine -- Lycium barbarum and Lycium chinense fruit
 • Traditional Chinese medicine -- Determination of Aflatoxins in natural products by LC-FLD
 • Traditional Chinese medicine -- Determination of Aflatoxins in natural products by LC-FLD
 • Consultation on ISO/NP21310 document type
 • Consultation on ISO/NP21310 document type
 • Traditional Chinese medicine -- General requirements for smokeless moxibustion devices
 • Traditional Chinese medicine -- General requirements for smokeless moxibustion devices
 • Traditional Chinese medicine -- Determination of selected Aconitum alkaloids by HPLC
 • Traditional Chinese medicine -- Determination of selected Aconitum alkaloids by HPLC
 • Traditional Chinese medicine --Therapeutic fumigation devices
 • Traditional Chinese medicine --Therapeutic fumigation devices
 • Traditional Chinese Medicine--Andrographis paniculata herb
 • Traditional Chinese Medicine--Andrographis paniculata herb
 • Traditional Chinese medicine -- Pulse waveform format
 • Traditional Chinese medicine -- Pulse waveform format
 • Traditional Chinese medicine -- Electric heating moxibustion equipment
 • Traditional Chinese medicine -- Electric heating moxibustion equipment
 • Traditional Chinese medicine -- Quality and safety of natural materials and manufacturing products made with natural materials -- Part 1: General requirements
 • Traditional Chinese medicine -- Quality and safety of natural materials and manufacturing products made with natural materials -- Part 1: General requirements
 • Traditional Chinese medicine -- Quality and safety of natural materials and manufacturing products made with natural materials -- Part 2: Identity testing
 • Traditional Chinese medicine -- Quality and safety of natural materials and manufacturing products made with natural materials -- Part 2: Identity testing
 • Traditional Chinese medicine -- Quality and safety of natural materials and manufacturing products made with natural materials -- Part 3: Part 3: Testing of the absence of contaminants
 • Traditional Chinese medicine -- Quality and safety of natural materials and manufacturing products made with natural materials -- Part 3: Part 3: Testing of the absence of contaminants
 • Traditional Chinese medicine -- Quality and safety of natural materials and manufacturing products made with natural materials -- Part 4: Part 4: Testing of Preservatives and non wanted compounds
 • Traditional Chinese medicine -- Quality and safety of natural materials and manufacturing products made with natural materials -- Part 4: Part 4: Testing of Preservatives and non wanted compounds
 • Traditional Chinese Medicine -- Codonopisis pilosula root
 • Traditional Chinese Medicine -- Codonopisis pilosula root
 • Traditional Chinese Medicine-Paeonia lactiflora root
 • Traditional Chinese Medicine-Paeonia lactiflora root
 • Traditional Chinese medicine -- Traditional glass cupping device
 • Traditional Chinese medicine -- Traditional glass cupping device
 • Traditional Chinese medicine -- Ginseng seeds and seedlings -- Part 1: Panax ginseng C.A. Meyer
 • Traditional Chinese medicine -- Ginseng seeds and seedlings -- Part 1: Panax ginseng C.A. Meyer
 • Traditional Chinese medicine -- Detection of irradiated natural products by photostimulated luminescence
 • Traditional Chinese medicine -- Detection of irradiated natural products by photostimulated luminescence
 • Traditional Chinese medicine -- Determination of pesticide residues in natural products by G
 • Traditional Chinese medicine -- Determination of pesticide residues in natural products by G
 • Traditional Chinese medicine -- Determination of Sulfur Dioxide in natural products by titration
 • Traditional Chinese medicine -- Determination of Sulfur Dioxide in natural products by titration
 • Traditional Chinese medicine -- Microscopic examination on medicinal herbs
 • Traditional Chinese medicine -- Microscopic examination on medicinal herbs
 • Traditional Chinese medicine -- Computerized tongue image analysis system -- Part 3: Colour chart
 • Traditional Chinese medicine -- Computerized tongue image analysis system -- Part 3: Colour chart
 • Traditional Chinese Medicine -- General requirements for the basic safety and essential performance of electro-acupuncture stimulator
 • Traditional Chinese Medicine -- General requirements for the basic safety and essential performance of electro-acupuncture stimulator
 • Traditional Chinese medicine -- Determination of Aflatoxins in natural products by LC-FLD
 • Traditional Chinese medicine -- Determination of Aflatoxins in natural products by LC-FLD
 • Traditional Chinese medicine -- Astragalus mongholicus root
 • Traditional Chinese medicine -- Astragalus mongholicus root
 • Traditional Chinese Medicine -- Single-use sterile acupotomy needle
 • Traditional Chinese Medicine -- Single-use sterile acupotomy needle
 • Comment on the revised Strategic Business Plan of ISO/TC249 (2019)
 • Comment on the revised Strategic Business Plan of ISO/TC249 (2019)
 • Traditional Chinese medicine -- Lycium barbarum and Lycium chinense fruit
 • Traditional Chinese medicine -- Lycium barbarum and Lycium chinense fruit
 • Traditional Chinese medicine --Storage requirements for raw materials and decoction pieces
 • Traditional Chinese medicine --Storage requirements for raw materials and decoction pieces
 • Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế - Phần 16: Thiết kế nghiên cứu độc lực cho sản phẩm phân hủy và ngâm chiết
 • Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế - Phần 11: Phép thử độc tính toàn thân
 • Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế - Phần 6: Phép thử hiệu ứng tại chỗ sau cấy ghép
 • Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 5: Phép thử độc tính tế bào in vitro
 • Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế – Phần 4: Chọn phép thử tương tác với máu
 • Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 2: Yêu cầu sử dụng động vật
 • Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 3: Phép thử độc tính di truyền, khả năng gây ung thư và độc tính sinh sản
 • Trang thiết bị y tế - Ký hiệu sử dụng với nhãn trang thiết bị y tế, ghi nhãn và cung cấp thông tin – Phần 2: Xây dựng ký hiệu, lựa chọn và đánh giá xác nhận
 • Trang thiết bị y tế - Ký hiệu sử dụng với nhãn trang thiết bị y tế, ghi nhãn và cung cấp thông tin – Phần 1: Yêu cầu chung