TCVN/TC/F 9 - Đồ uống

Số hiệu
TCVN/TC/F 9
Tên Ban kỹ thuật
Đồ uống
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tham gia các công tác xây dựng, góp ý các TCVN và QCVN về Đồ uống
Liên hệ

Lê Thành Hưng, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 - Nông nghiệp, thực phẩm

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4605  -  Email:  hungda18@gmai.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Hoàng Đình Hoà (Trưởng ban)
  • Lê Thành Hưng (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
  • Bia – Xác định hàm lượng nitơ tổng số bằng phương pháp Dumas
  • Bia – Xác định pH
  • Bia – Xác định hàm lượng clorua bằng phương pháp đo độ dẫn
  • Bia – Xác định hàm lượng flavanoid bằng phương pháp quang phổ
  • Bia – Xác định hàm lượng polyphenol tổng số bằng phương pháp quang phổ
  • Bia – Xác định hàm lượng nitơ amin tự do bằng phương pháp quang phổ
  • Bia – Xác định hàm lượng nitơ tổng số bằng phương pháp Kjeldahl
  • Đồ uống không cồn