TCVN/TC 38 - Vật liệu dệt

Số hiệu
TCVN/TC 38
Tên Ban kỹ thuật
Vật liệu dệt
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Vật liệu dệt
Liên hệ

Nguyễn Thị Thu Thủy, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5 - Sản phẩm tiêu dùng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 462  -  Email:  thuytcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Phạm Hồng (Trưởng ban)
  • Nguyễn Thị Thu Thủy (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
  • Vật liệu dệt – Chuẩn bị, đánh dấu, đo mẫu thử và quần áo trong các phép thử xác định sự thay đổi kích thước
  • Vật liệu dệt – Xác định độ xoắn sau khi giặt – Phần 1: Tỷ lệ phần trăm những thay đổi về độ xoắn của những sọc nổi trong quần áo dệt kim
  • Vật liệu dệt – Xác định độ xoắn sau khi giặt – Phần 2: vải dệt thoi và vải dệt kim
  • Vật liệu dệt – Phần 3: Quần áo dệt thoi và dệt kim
  • Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần X16: Độ bền màu với chà xát – Diện tích nhỏ
  • Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần Z09: Xác định độ hòa tan của thuốc nhuộm trong nước lạnh
  • Vật liệu dệt – Phương pháp xác định các amin thơm chuyển hóa từ các chất màu azo – Phần 1: Phát hiện việc sử dụng một số chất màu azo bằng cách chiết và không cần chiết xơ
  • Vật liệu dệt – Phương pháp xác định các amin thơm chuyển hóa từ các chất màu azo – Phần 3: Phát hiện việc sử dụng một số chất màu azo có thể giải phóng ra 4-aminoazobenzen