TCVN/TC 48 - Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh

Số hiệu
TCVN/TC 48
Tên Ban kỹ thuật
Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh
Liên hệ

Đỗ Thị Thu Hiền, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5 - Sản phẩm tiêu dùng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 462  -  Email:  hientcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Phan Minh Hải (Trưởng ban)
  • Đỗ Thị Thu Hiền (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện