TCVN/TC 94 - Phương tiện bảo vệ cá nhân

Số hiệu
TCVN/TC 94
Tên Ban kỹ thuật
Phương tiện bảo vệ cá nhân
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Phương tiện bảo vệ cá nhân
Liên hệ

Nguyễn Thị Thu Thủy, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5 - Sản phẩm tiêu dùng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 462  -  Email:  thuytcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Lưu Văn Chúc (Trưởng ban)
  • Nguyễn Thị Thu Thủy (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
  • Thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Phương pháp thử và thiết bị thử – Phần 11: Phương pháp xác định phạm vi quan sát
  • Thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Phương pháp thử và thiết bị thử – Phần 13: RPD sử dụng khí thở được tạo ra và RPD áp dụng đặc biệt trong hầm mỏ: Phép thử cô đặc nồng độ khí, nhiệt độ, độ ẩm, cách thức thở, độ cản thở, hệ số đàn hồi phổi và khoảng thời gian
  • Thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Phương pháp thử và thiết bị thử – Phần 12: Phương pháp xác định tác động thở ở mức trung bình và áp suất hô hấp cao nhất
  • Thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Bộ lọc bụi – Yêu cầu, phương pháp thử, ghi nhãn
  • Găng tay bảo vệ chống các hóa chất và vi sinh vật nguy hiểm – Phần 1: Thuật ngữ và các yêu cầu tính năng đối với rủi ro về hóa chất
  • Găng tay bảo vệ chống các hóa chất và vi sinh vật nguy hiểm – Phần 5: Thuật ngữ và các yêu cầu tính năng đối với rủi ro về vi sinh vật