TCVN/TC 120 - Sản phẩm da

Số hiệu
TCVN/TC 120
Tên Ban kỹ thuật
Sản phẩm da
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Sản phẩm da
Liên hệ

Đỗ Thị Thu Hiền, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5 - Sản phẩm tiêu dùng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 462  -  Email:  hientcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Đỗ Thị Hồi (Trưởng ban)
 • Đỗ Thị Thu Hiền (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Da – Xác định hàm lượng formaldehyt bằng phương pháp hóa học - Phần 3: Xác định formaldehyt sinh ra từ da
 • Da – Phép thử hóa xác định hàm lượng crom(VI) trong da – Phần 2: Phương pháp sắc ký
 • Da – Phép thử hóa xác định hàm lượng crom(VI) trong da – Phần 1: Phương pháp so màu)
 • Da – Phép đo bề mặt da - Sử dụng kỹ thuật điện
 • Da – Xác định độ bền uốn – Phần 1: Phương pháp uốn máy
 • Da – Phép thử hóa – Xác định Crom (VI) và khả năng khử của các tác nhân thuộc crom
 • Da – Xác định alkylphenols etoxyl hóa - Phần 1: Phương pháp gián tiếp
 • Da – Xác định alkylphenols etoxyl hóa - Phần 1: Phương pháp trực tiếp
 • Da – Phép thử hóa – Chuẩn bị mẫu thử hóa
 • Da – Phép thử cơ lý – Xác định khối lượng riêng biểu kiến và khối lượng trên đơn vị diện tích
 • Da – Phép thử hóa, cơ lý và độ bền màu – Vị trí lấy mẫu
 • Da – Xác định sự phân hủy bởi các vi sinh vật
 • Da – Da cừu ngâm – Hướng dẫn phân loại trên cơ sở khuyết tật và kích cỡ
 • Da – Phép thử hóa – Hướng dẫn thử mức giới hạn hóa chất trong da
 • Da – Phép thử độ bền bền màu – Độ bền màu với muối
 • Da – Xác định N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) có trong da
 • Da - Phép thử cơ lý - Xác định độ bền nhiệt của da láng
 • Da – Phép thử hóa – Xác định pH và sự chênh lệch giá trị
 • Da - Phép thử hóa học - Xác định chất hòa tan trong điclometan và hàm lượng axit béo tự do
 • Da – Hàm lượng crom trong da mũi giầy – Yêu cầu và phương pháp thử
 • Da - Xác định hóa học hàm lượng crom (VI) trong da - Quá trình lão hóa nhiệt của da và xác định crom hóa trị sáu
 • Da – Phân loại da da dê và da cừu thuộc crom dựa vào các khuyết tật
 • Da – Phép đo màu và sự khác biệt màu của da hoàn thiện )
 • Da – Xác định hàm lượng thuốc trừ sâu tồn dư