TCVN/TC 216 - Giầy dép

Số hiệu
TCVN/TC 216
Tên Ban kỹ thuật
Giầy dép
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Giầy dép
Liên hệ

Nguyễn Thị Thu Thủy, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5 - Sản phẩm tiêu dùng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 462  -  Email:  thuytcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Đỗ Thị Hồi (Trưởng ban)
 • Nguyễn Thị Thu Thủy (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Giầy dép – Phương pháp thử khóa kéo – Độ bền kéo của củ khóa
 • Giầy dép – Phương pháp thử khóa kéo – Độ bền phía bên
 • Giầy dép – Phương pháp thử khóa kéo – Độ bền liên kết của các đầu chặn
 • Giầy dép – Các chất có khả năng có trong giầy dép và các chi tiết của giầy dép
 • Giầy dép – Phương pháp thử khóa kéo – Độ bền đóng và mở lặp đi lặp lại
 • Giầy dép – Phương pháp thử khóa kéo – Độ bền đối với các hư hại trong khi khóa dưới một lực ở phía bên
 • Giầy dép – Phương pháp thử đế trong và lót mặt – Sự hút nước và sự giải hấp nước
 • Giầy dép – Các chất có hại tiềm ẩn có trong giầy dép và các chi tiết của giầy dép – Xác định phenol có trong vật liệu làm giầy dép
 • Giầy dép – Phương pháp thử toàn bộ giầy – Liên kết gót
 • Giầy dép – Phương pháp thử đế trong – Độ bền xé đường may
 • Giầy dép – Phương pháp thử đế ngoài – Xác định độ bền xé tách lớp và độ bền phân lớp
 • Giầy dép – Phương pháp thử đế ngoài – Độ ổn định kích thước
 • Giầy dép – Phương pháp thử đế ngoài – Độ bền xé đường may
 • Giầy dép – Điều hòa lão hóa
 • Giầy dép – Phương pháp thử đế ngoài – Độ bền mài mòn
 • Giầy dép – Phương pháp thử đế ngoài – Độ bền xé
 • Giầy dép – Phương pháp thử đế trong – Độ bền tách lớp
 • Giầy dép – Phương pháp thử đế trong – Độ bền giữ đinh đóng gót
 • Giầy dép – Từ vựng
 • Giầy dép đi học
 • Giầy dép trẻ em
 • Giầy thể thao thông thường
 • Giầy thời trang