TCVN/TC 219 - Thảm trải sàn

Số hiệu
TCVN/TC 219
Tên Ban kỹ thuật
Thảm trải sàn
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Thảm trải sàn
Liên hệ

Đỗ Thị Thu Hiền, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5 - Sản phẩm tiêu dùng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 462  -  Email:  hientcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Huy Tùng (Trưởng ban)
 • Đỗ Thị Thu Hiền (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Thảm trải sàn bằng vật liệu đàn hồi – Thảm trải sàn polyvinyl chlorua đồng nhất – Các yêu cầu
 • Thảm trải sàn bằng vật liệu đàn hồi – Tấm lát sàn polyvinyl chlorua bán mềm dẻo – Các yêu cầu
 • Thảm trải sàn bằng vật liệu đàn hồi – Thảm trải sàn polyvinyl chlorua không đồng nhất – Các yêu cầu
 • Thảm trải sàn bằng vật liệu đàn hồi - Thảm trải sàn polyvinyl chlorua co giãn có lót – Các yêu cầu
 • Thảm trải sàn bằng vật liệu dệt được làm bằng máy – Xác định độ dày
 • Thảm trải sàn bằng vật liệu dệt được làm bằng máy – Lựa chọn và cắt mẫu cho phép thử vật lý
 • Thảm trải sàn dệt – Xác định tính giòn của lớp lót xốp
 • Thảm trải đàn hồi – Thảm trải sản poly(vinyl chloride) lót xốp không đồng nhất – Các yêu cầu
 • Thảm trải sàn dệt – Phép thử bám bẩn phòng thí nghiệm – Phần 2: Phép thử trống
 • Thảm trải sàn dệt – Phép thử bám bẩn phòng thí nghiệm – Phần 1: Phép thử Kappasoil
 • Thảm trải sàn dệt – Xác định độ bền hư hại tại mép cắt sử dụng phép thử trống Vettermann
 • Thảm trải sàn dệt – Phương pháp xác định khối lượng
 • Thảm trải sàn dệt và laminate – Đánh giá khuynh hướng điện tĩnh – Phép thử đi bộ
 • Thảm trải sàn dệt – Xác định độ dày mất mát dười tải trọng động
 • Thảm trải sàn dệt -Xác định độ dày nhung trên bề mặt
 • Thảm – Xác định số lượng nhung và/hoặc vòng trên đơn vị chiều dài và đơn vị diện tích