TCVN/TC 85/SC 2 - Bảo vệ bức xạ

Số hiệu
TCVN/TC 85/SC 2
Tên Ban kỹ thuật
Bảo vệ bức xạ
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Bảo vệ bức xạ
Liên hệ

Lê Thị Thanh Ngọc, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 6 - Môi trường

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4191 - Email: lethithanhngoc@yahoo.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Lê Quang Hiệp (Trưởng ban)
  • Lê Thị Thanh Ngọc (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
  • Thực hành đo liều trong xử lý bức xạ
  • Đo hoạt độ phóng xạ - Đo và Đánh giá nhiễm xạ bề mặt. Phần 3: Hiệu chuẩn thiết bị
  • Đo hoạt độ phóng xạ - Đo và Đánh giá nhiễm xạ bề mặt. Phần 1: Nguyên tắc chung
  • Đo hoạt độ phóng xạ - Đo và Đánh giá nhiễm xạ bề mặt. Phần 2: Phương pháp thử sử dụng mẫu khăn.