TCVN/TC 142 - Thiết bị làm sạch không khí và các khí khác

Số hiệu
TCVN/TC 142
Tên Ban kỹ thuật
Thiết bị làm sạch không khí và các khí khác
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Thiết bị làm sạch không khí và các khí khác
Liên hệ

Nguyễn Thị Trang, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 6 - Môi trường

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4191 - Email: nguyenthitrang5382@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Nguyễn Bá Toại (Trưởng ban)
  • Nguyễn Thị Trang (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
  • Bộ lọc không khí cho hệ thống thông gió chung – Phần 1: Yêu cầu, quy định kỹ thuật và hệ thống phân loại dựa trên hiệu suất vật liệu hạt ePM
  • Bộ lọc không khí cho hệ thống thông gió chung – Phần 3: Xác định hiệu suất phân tích trọng lượng và điện trở dòng khí so với khối lượng của bụi thử thu được
  • Bộ lọc không khí cho hệ thống thông gió chung – Phần 4: Phương pháp ổn định để xác định hiệu suất thử nhỏ nhất
  • Bộ lọc không khí cho hệ thống thông gió chung – Phần 2: Phép đo hiệu suất phân đoạn và điện trở dòng khí