TCVN/TC 146 - Chất lượng không khí

Số hiệu
TCVN/TC 146
Tên Ban kỹ thuật
Chất lượng không khí
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Chất lượng không khí
Liên hệ

Lê Thị Thanh Ngọc, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 6 - Môi trường

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4191 - Email: lethithanhngoc@yahoo.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Nguyễn Duy Bảo (Trưởng ban)
  • Lê Thị Thanh Ngọc (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
  • Phát thải nguồn tĩnh – Xác định tổng hợp chất hữu cơ bay hơi (TVOC) trong khí thải từ các quá trình không đốt- phương pháp dùng máy phân tích phổ hồng ngoại không phân tán với bộ chuyển đổi xúc tác
  • Không khí xung quanh – Xác định nồng độ số lượng sợi vô cơ- phương pháp kính hiển vi quét điện tử
  • Chất lượng không khí – Xác định hệ số phát thải khối lượng trung bình theo thời gian và hệ số phát thải – cách tiếp cận chung
  • Phát thải nguồn tĩnh – Xác định nồng độ amoni trong khí ống khói – đặc tính tính năng của hệ thống đo tự động