TCVN/TC 68 - Tài chính Ngân hàng và Tiền tệ

Số hiệu
TCVN/TC 68
Tên Ban kỹ thuật
Tài chính Ngân hàng và Tiền tệ
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về " Tài chính Ngân hàng và tiền tệ"
Liên hệ

Phùng Quang Minh, Thư ký

Phòng Tổng hợp Kế hoạch

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 464  -  Email:  pqminh1973@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Nguyễn Văn Nam (Trưởng ban)
  • Phùng Quang Minh (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện