TCVN/JTC 1/SC 27 - Kỹ thuật an ninh

Số hiệu
TCVN/JTC 1/SC 27
Tên Ban kỹ thuật
Kỹ thuật an ninh
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Kỹ thuật an ninh
Liên hệ

Nguyễn Hải Anh, Trưởng phòng

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 7 - Công nghệ thông tin

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 9085 - Email: nh-anh@tcvn.gov.vn

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Trần Duy Lai (Trưởng ban)
  • Nguyễn Đắc Minh (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện