TCVN/TC 5 - Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại

Số hiệu
TCVN/TC 5
Tên Ban kỹ thuật
Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại
Liên hệ

Đỗ Quang Long, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: dqlong66@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Văn Sưa (Trưởng ban)
 • Đỗ Quang Long (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Draft resolution 9/2018 : Considering that there is no more activity for WG2 for the time being and considering ISO/IEC Directives Part 1 clause 1.12.4, the committee agrees to disband ISO/TC 5/SC 10/WG 2 and thanks Convenor Timothy McMahon for his active contribution. Draft resolution 9/2018 : Considering that there is no more activity for WG2 for the time being and considering ISO/IEC Directives Part 1 clause 1.12.4, the committee agrees to disband ISO/TC 5/SC 10/WG 2 and thanks Convenor Timothy McMahon for his active contribution. Draft resolution 9/2018 : Considering that there is no more activity for WG2 for the time being and considering ISO/IEC Directives Part 1 clause 1.12.4, the committee agrees to disband ISO/TC 5/SC 10/WG 2 and thanks Convenor Timothy McMahon for his active contribution.
 • Draft resolution 9/2018 : Considering that there is no more activity for WG2 for the time being and considering ISO/IEC Directives Part 1 clause 1.12.4, the committee agrees to disband ISO/TC 5/SC 10/WG 2 and thanks Convenor Timothy McMahon for his active contribution. Draft resolution 9/2018 : Considering that there is no more activity for WG2 for the time being and considering ISO/IEC Directives Part 1 clause 1.12.4, the committee agrees to disband ISO/TC 5/SC 10/WG 2 and thanks Convenor Timothy McMahon for his active contribution. Draft resolution 9/2018 : Considering that there is no more activity for WG2 for the time being and considering ISO/IEC Directives Part 1 clause 1.12.4, the committee agrees to disband ISO/TC 5/SC 10/WG 2 and thanks Convenor Timothy McMahon for his active contribution.
 • Disbandment of WG 2 "Pipe threads and verification by means of limit gauges"
 • Disbandment of WG 2 "Pipe threads and verification by means of limit gauges"
 • Disbandment of ISO/TC 5/SC 5/WG 3 "Stainless steel fittings threaded to ISO 7-1 (Revision of ISO 4144)"
 • Disbandment of ISO/TC 5/SC 5/WG 3 "Stainless steel fittings threaded to ISO 7-1 (Revision of ISO 4144)"
 • Non-alloy and alloy steel butt-welding fittings
 • Non-alloy and alloy steel butt-welding fittings
 • Metallic flanges -- Part 3: Copper alloy and composite flanges
 • Metallic flanges -- Part 3: Copper alloy and composite flanges