TCVN/TC 17 - Thép

Số hiệu
TCVN/TC 17
Tên Ban kỹ thuật
Thép
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Thép
Liên hệ

Đỗ Quang Long, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: dqlong66@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
Danh sách dự thảo đang thực hiện