TCVN/TC 21 - Thiết bị phòng cháy chữa cháy

Số hiệu
TCVN/TC 21
Tên Ban kỹ thuật
Thiết bị phòng cháy chữa cháy
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Thiết bị phòng cháy chữa cháy
Liên hệ

Đỗ Quang Long, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: dqlong66@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Bùi Quang Việt (Trưởng ban)
  • Đỗ Quang Long (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện