TCVN/TC 79 - Kim loại màu và hợp kim của kim loại màu

Số hiệu
TCVN/TC 79
Tên Ban kỹ thuật
Kim loại màu và hợp kim của kim loại màu
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Kim loại màu và hợp kim của kim loại màu
Liên hệ

Đỗ Quang Long, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: dqlong66@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Vũ Quốc Toản (Trưởng ban)
 • Đỗ Quang Long (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm - Profile, ống, thanh, dây đùn ép - Phần 1: Điều kiện kỹ thuật để kiểm tra và cung cấp
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm - Profile, ống, thanh, dây đùn ép - Phần 3: Thanh chữ nhật đùn ép - Dung sai kích thước và hình dạng
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm - Profile, ống, thanh, dây đùn ép - Phần 2: Tính chất cơ lý
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm - Profile, ống, thanh, dây đùn ép - Phần 4: Profile - Dung sai kích thước và hình dạng.
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm - Profile, ống, thanh, dây đùn ép - Phần 6: Ống sáu cạnh, chữ nhật, vuông, tròn - Dung sai kích thước và hình dạng
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm - Profile, ống, thanh, dây đùn ép - Phần 5: Thanh sáu cạnh, vuông, tròn - Dung sai kích thước và hình dạng
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm - Profile, ống, thanh, dây đùn ép - Phần 7: Thành phần hóa học
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm – Thanh, ống và dây kéo vuốt nguội – Phần 6: Ống tròn vuốt – Dung sai hình dạng và kích thước
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm – Thanh, ống và dây kéo vuốt nguội – Phần 5: Thanh, dây vuông, lục giác – Dung sai hình dạng và kích thước
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm – Thanh, ống và dây kéo vuốt nguội – Phần 4: Thanh và dây chữ nhật vuốt – Dung sai hình dạng và kích thước
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm – Thanh, ống và dây kéo vuốt nguội – Phần 3: Thanh và dây tròn vuốt – dung sai hình dạng và kích thước
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm – Thanh, ống và dây kéo vuốt nguội – Phần 2: Tính chất cơ lý
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm – Thanh, ống và dây kéo vuốt nguội – Phần 1: Điều kiện kỹ thuật kiểm tra và cung cấp
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm – Lá, tấm cắt và tấm – Phần 5: Thành phần hóa học
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm – Lá, tấm cắt và tấm – Phần 4: Lá và tấm: Dung sai kích thước và hình dạng
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm – Lá, tấm cắt và tấm – Phần 3: Tấm cắt: dung sai kích thước và hình dạng
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm – Lá, tấm cắt và tấm – Phần 1: Điều kiện kỹ thuật để kiểm tra và cung cấp
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm – Lá, tấm cắt và tấm – Phần 2: Tính chất cơ lý