TCVN/TC 174 - Đồ trang sức

Số hiệu
TCVN/TC 174
Tên Ban kỹ thuật
Đồ trang sức
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Đồ trang sức
Liên hệ

Đỗ Quang Long, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: dqlong66@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Nguyễn Ngọc Khôi (Trưởng ban)
  • Đỗ Quang Long (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện