TCVN/JTC 1/SC 17 - Thẻ nhận dạng

Số hiệu
TCVN/JTC 1/SC 17
Tên Ban kỹ thuật
Thẻ nhận dạng
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Thẻ nhận dạng
Liên hệ

Nguyễn Hải Anh, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 7 - Công nghệ thông tin

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 9085 - Email: nh-anh@tcvn.gov.vn

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Đặng Mạnh Phổ (Trưởng ban)
  • Nguyễn Hải Anh (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện