TCVN/TC 2 - Chi tiết lắp xiết

Số hiệu
TCVN/TC 2
Tên Ban kỹ thuật
Chi tiết lắp xiết
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Chi tiết lắp xiết
Liên hệ

Nguyễn Duy Trinh, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: trinh.tcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Phạm Văn Hùng (Trưởng ban)
  • Nguyễn Duy Trinh (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
  • Cửa cuốn - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử
  • Cửa cuốn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
  • Cửa cuốn - Yêu cầu chung và phân loại