TCVN/TC 23 - Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp

Số hiệu
TCVN/TC 23
Tên Ban kỹ thuật
Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp
Liên hệ

Nguyễn Duy Trinh, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: trinh.tcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Bùi Hải Triều (Trưởng ban)
 • Nguyễn Duy Trinh (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Máy dùng trong lâm nghiệp – Xe chạy bánh chuyên dụng – Từ vựng – Phương pháp thử tính năng và chỉ tiêu cho hệ thống phanh
 • Máy kéo nông lâm nghiệp – Loại cơ bản – Từ vựng
 • Máy kéo dùng trong nông nghiệp – Yêu cầu, phương pháp thử và điều kiện nghiệm thu đối với phạm vi quan sát của người vận hành – Phần 2: Phạm vi quan sát phía sau
 • Máy kéo dùng trong nông nghiệp – Yêu cầu, phương pháp thử và điều kiện nghiệm thu đối với phạm vi quan sát của người vận hành – Phần 1: Phạm vi quan sát phía trước
 • Máy kéo bánh hơi nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 13: Chỗ ngồi của người lái máy – Đo rung động trong điều kiện phòng thí nghiệm
 • Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 10: Công suất thuỷ lực tại mặt phân giới máy kéo và công cụ
 • Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 9: Công suất kéo
 • Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 3: Đường kính quay vòng và đường kính thông qua
 • Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 2: Khả năng nâng của cơ cấu treo 3 điểm phía sau
 • Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 1: Thử công suất của trục trích công suất
 • Thiết bảo vệ cây trồng – Phần 3: Thiết bị phun - Phương pháp thử hệ thống điều chỉnh mức phun
 • Thiết bị bảo vệ cây trồng – Thiết bị phun – phần 2: Phương pháp thử thiết bị phun kiểu thủy lực
 • Thiết bị bảo vệ cây trồng – Thiết bị phun – phần 1: Phương pháp thử vòi phun
 • Máy trong trong lâm nghiệp – Yêu cầu và thử nghiệm an toàn cho cưa xích cầm tay – Phần 2: Cưa xích dùng để chăm sóc cây
 • Máy trong trong lâm nghiệp – Yêu cầu và thử nghiệm an toàn cho cưa xích cầm tay – Phần 1: Cưa xích dùng để làm rừng