TCVN/TC 173 - Xe lăn dùng cho người tàn tật

Số hiệu
TCVN/TC 173
Tên Ban kỹ thuật
Xe lăn dùng cho người tàn tật
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Xe lăn dùng cho người tàn tật
Liên hệ

Nguyễn Duy Trinh, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: trinh.tcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Phạm Quang Thành (Trưởng ban)
  • Nguyễn Duy Trinh (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện