TCVN/TC 85 - Năng lượng hạt nhân

Số hiệu
TCVN/TC 85
Tên Ban kỹ thuật
Năng lượng hạt nhân
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Năng lượng hạt nhân
Liên hệ

Lê Thị Thanh Ngọc, Trưởng phòng

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 6 - Môi trường

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4191 - Email: lethithanhngoc@yahoo.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Lê Văn Hồng (Trưởng ban)
  • Tạ Hoài Nam (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
  • An tòan bức xạ - Hướng dẫn xác định tính năng của liều kế và hệ đo liều dùng trong quá trình xử lý bức xạ
  • An toàn bức xạ - Tiêu chí và giới hạn tính năng đối với đánh giá định kỳ các dịch vụ đo liều
  • An toàn bức xạ - Thực hành đo liều đối với máy chiếu xạ gamma nguồn khô tự che chắn