TCVN/TC 39 - Máy công cụ

Số hiệu
TCVN/TC 39
Tên Ban kỹ thuật
Máy công cụ
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Máy công cụ
Liên hệ

Nguyễn Ngọc Hưởng, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: nghuong.tcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Đào Duy Trung (Trưởng ban)
  • Nguyễn Ngọc Hưởng (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện