TCVN/TC 131 - Hệ thống truyền dẫn chất lỏng

Số hiệu
TCVN/TC 131
Tên Ban kỹ thuật
Hệ thống truyền dẫn chất lỏng
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về "Hệ thống truyền dẫn chất lỏng"
Liên hệ

Trần Thị Kim Huế, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: trankimhuetcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Đào Duy Trung (Trưởng ban)
  • Trần Thị Kim Huế (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện