TCVN/TC 117 - Quạt Công nghiệp

Số hiệu
TCVN/TC 117
Tên Ban kỹ thuật
Quạt Công nghiệp
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Quạt Công nghiệp
Liên hệ

Nguyễn Duy Trinh, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: trinh.tcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Nguyễn Ngọc Chương (Trưởng ban)
  • Nguyễn Duy Trinh (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện