TCVN/TC 136 - Đồ nội thất

Số hiệu
TCVN/TC 136
Tên Ban kỹ thuật
Đồ nội thất
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Đồ nội thất
Liên hệ

Nguyễn Thị Thu Thủy, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5 - Sản phẩm tiêu dùng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 462  -  Email:  thuytcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Nguyễn Hùng Phong (Trưởng ban)
  • Nguyễn Thị Thu Thủy (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện