TCVN/TC 138 - Ống, phụ tùng đường ống, van bằng chất dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng

Số hiệu
TCVN/TC 138
Tên Ban kỹ thuật
Ống, phụ tùng đường ống, van bằng chất dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Hoạt động tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực Ống, phụ tùng đường ống, van dùng để vận chuyển chất lỏng
Liên hệ

Hà Thị Thu Trà, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5 - Sản phẩm tiêu dùng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 462  -  Email:  hathutra@vsqi.gov.vn

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Trần Vĩnh Diệu (Trưởng ban)
 • Hà Thị Thu Trà (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Hệ thống đường ống bằng chất dẻo dùng để thoát nước ngầm không chịu áp – Polypropylen (PP)
 • Hệ thống đường ống bằng chất dẻo dùng để thoát nước ngầm không chịu áp – Polyetyen (PE)
 • Hệ thống ống bằng chất dẻo – Phép thử độ bền tổ hợp ống/ống hoặc ống/phụ tùng với tải trọng kéo đứt
 • Ống nhựa nhiệt dẻo thành kết cấu – Thử bằng tủ sấy
 • Phụ tùng nhựa nhiệt dẻo – Xác định độ cứng vòng
 • Ống và phụ tùng bằng chất dẻo – Phép thử tách kết dính nội đối với tổ hợp nung chảy bằng điện polyetylen (PE)
 • Ống nhựa nhiệt dẻo – Bảng thông dụng chiều dày thành ống
 • Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng – Kích thước và dung sai – Phần 1: Dãy thông số theo hệ mét
 • Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng – Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa – Phần 1: Dãy thông số theo hệ mét
 • Ống và phụ tùng đường ống – Hệ số giảm áp đối với hệ thống ống polyethylene để sử dụng ở nhiệt độ trên 20 °C
 • Ống và phụ tùng đường ống – Quy trình ghép nối cho hệ thống đường ống polyethylene (PE)
 • Ống và mối nối poly (vinyl clorua) không định hướng (PVC-O) để vận chuyển nước trong điều kiện có áp - Quy định kỹ thuật
 • Ống nhựa nhiệt dẻo – Xác định độ bền kéo – Phần 3: Ống polyolefin
 • Ống nhựa nhiệt dẻo – Xác định độ bền kéo – Phần 1: Phương pháp thử chung
 • Ống nhựa nhiệt dẻo để vận chuyển chất lỏng – Xác định cường độ va đập bằng phương pháp Charpy – Phần 2: Điều kiện thử cho ống làm từ vật liệu khác nhau
 • Ống nhựa nhiệt dẻo để vận chuyển chất lỏng – Xác định cường độ va đập bằng phương pháp Charpy – Phần 1: Phương pháp thử chung