TCVN/TC 02 - Vấn đề chung về người tiêu dùng

Số hiệu
TCVN/TC 02
Tên Ban kỹ thuật
Vấn đề chung về người tiêu dùng
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Hoạt động về chính sách người tiêu dùng
Liên hệ

Mai Thu Phương, Thư ký

Phòng Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Chất lượng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.37567 110  -  Email: phuong0310@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Vũ Văn Diện (Trưởng ban)
  • Mai Thu Phương (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện