TCVN/TC/E 2 - Thiết bị điện dân dụng

Số hiệu
TCVN/TC/E 2
Tên Ban kỹ thuật
Thiết bị điện dân dụng
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Xây dựng các TCVN liên quan đến thiết bị điện dân dụng
Liên hệ

Phạm Thị Thu Trang, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 2 - Điện, điện tử

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 465  -  Email: thutrangtdah2@yahoo.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Nguyễn Quang Ngọc (Trưởng ban)
  • Phạm Thị Thu Trang (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
  • Thiết bị nấu bằng điện dùng trong gia đình – Phần 1: Lò liền bếp, lò nướng, lò nướng bằng hơi nước và vỉ nướng – Phương pháp đo tính năng
  • Thiết bị nấu bằng điện dùng trong gia đình – Phần 2: Bếp điện – Phương pháp đo tính năng
  • Bếp nướng bánh mỳ bằng điện dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phương pháp đo tính năng
  • Lò vi sóng dùng trong gia đình – Phương pháp đo tính năng
  • Phương pháp đo tính năng của tấm giữ ấm bằng điện dùng trong gia đình và các mục đích tương tự
  • Bếp rán ngập dầu dùng trong gia đình – Phương pháp đo tính năng
  • Thiết bị chế biến thực phẩm hoạt động bằng điện – Phương pháp đo tính năng
  • Bàn là điện dùng trong gia đình và mục đích tương tự - Phương pháp đo tính năng