TCVN/TC/E 11 - Chiếu sáng

Số hiệu
TCVN/TC/E 11
Tên Ban kỹ thuật
Chiếu sáng
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Xây dựng các TCVN liên quan đến chiếu sáng
Liên hệ

Đoàn Thị Thanh Vân, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 2 - Điện, điện tử

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 465  -  Email: vantc2@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Lương Văn Phan (Trưởng ban)
 • Đoàn Thị Thanh Vân (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Từ vựng chiếu sáng quốc tế
 • Dự đoán độ duy trì quang thông dài hạn của bóng đèn LED và đèn điện LED
 • Đo quang thông và độ duy trì quang thông của bóng đèn LED, khối sáng LED và đèn điện LED
 • Xác định đặc trưng của khối sáng LED và bóng đèn LED đối với các đặc tính điện và quang như một hàm của nhiệt độ
 • Đèn LED chiếu sáng đường phố – Hiệu suất năng lượng
 • Đèn điện – Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể – Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố
 • An toàn quang sinh học của bóng đèn và hệ thống bóng đèn – Phần 3: Hướng dẫn về các yêu cầu chế tạo liên quan đến an toàn bức xạ quang không laze
 • An toàn quang sinh học của bóng đèn và hệ thống bóng đèn – Phần 2: Hướng dẫn về các yêu cầu chế tạo liên quan đến an toàn bức xạ quang không laze
 • An toàn quang sinh học đối với bóng đèn và hệ thống bóng đèn
 • An toàn quang sinh học của bóng đèn và hệ thống bóng đèn – Phần 5: Máy chiếu hình ảnh
 • Hướng dẫn áp dụng IEC 62471 để đánh giá nguy hiểm ánh sáng xanh của các nguồn sáng và đèn điện