TCVN/TC/E 12 - Lưới điện thông minh

Số hiệu
TCVN/TC/E 12
Tên Ban kỹ thuật
Lưới điện thông minh
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Xây dựng các TCVN về lĩnh vực Lưới điện thông minh
Liên hệ

Đặng Nhật Minh, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 2 - Điện, điện tử

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 465  -  Email: dnminh1202@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Bạch Quốc Khánh (Trưởng ban)
  • Đinh Nhật Minh (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện