TCVN/TC 122 - Bao bì

Số hiệu
TCVN/TC 122
Tên Ban kỹ thuật
Bao bì
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Bao bì
Liên hệ

Nguyễn Thị Thu Thủy, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5 - Sản phẩm tiêu dùng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 462  -  Email:  thuytcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Bùi Chương (Trưởng ban)
 • Nguyễn Thị Thu Thủy (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Bao bì - Bao bì và đơn vị tải trọng vận chuyển đã hoàn tất -Thử rung ở tần số thấp không đổi.
 • Bao bì - Bao bì và đơn vị tải trọng vận chuyển đã hoàn tất - Điều kiện thử
 • Bao bì - Bao bì và đơn vị tải trọng vận chuyển đã hoàn tất - Phép thử va đập theo chiều ngang
 • Bao bì - Bao bì và đơn vị tải trọng vận chuyển đã hoàn tất - Phép thử xếp chồng sử dụng tải trọng tĩnh
 • Bao bì - Bao bì và đơn vị tải trọng vận chuyển đã hoàn tất - Thử phun nước
 • Bao bì - Bao bì và đơn vị tải trọng vận chuyển đã hoàn tất - Thử áp suất thấp
 • Kiện hàng vận chuyển đã điền đầy, hoàn tất – Thử nghiệm các tác động xuất hiện trong quá trình phân phối kiện hàng – Thông tin ghi lại
 • Áp dụng chuỗi cung cấp ứng dụng công nghệ RFID – Gắn mã sản phẩm
 • Áp dụng chuỗi cung cấp ứng dụng công nghệ RFID – Bao bì sản phẩm
 • Áp dụng chuỗi cung cấp ứng dụng công nghệ RFID – Đơn vị vận chuyển
 • Chuỗi cung cấp ứng dụng công nghệ RFID – Thùng chứa hàng hóa
 • Chuỗi cung cấp ứng dụng công nghệ RFID – Đơn nguyên vận chuyển có thể hoàn lại (RTIs) và các đơn nguyên bao bì có thể hoàn lại (RPIs)