TCVN/TC/E 13 - Năng lượng tái tạo

Số hiệu
TCVN/TC/E 13
Tên Ban kỹ thuật
Năng lượng tái tạo
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Năng lượng tái tạo
Liên hệ

Lương Hoàng Anh, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 2 - Điện, điện tử

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 465  -  Email: hoanganh@vsqi.gov.vn

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Đình Quang (Trưởng ban)
 • Lương Hoàng Anh (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Tuabin gió – Phần 22: Thử nghiệm sự phù hợp và chứng nhận
 • Tuabin gió – Phần 21: Đo và đánh giá đặc tính chất lượng điện năng của tua bin gió nối lưới
 • Bộ chuyển đổi DC/AC quang điện được kết nối lưới – Quy trình thử nghiệm đối với các biện pháp khắc phục sự cố sụt điện áp
 • An toàn của bộ chuyển đổi điện dùng trong hệ thống năng lượng mặt trời – Phần 2: Yêu cầu cụ thể đối với bộ chuyển đổi DC/AC Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 2: Particular requirements for inverters)
 • An toàn của bộ chuyển đổi điện dùng trong hệ thống năng lượng mặt trời – Phần 1: Yêu cầu chung Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 1: General requirements
 • Đánh giá an toàn môđun quang điện (PV) – Phần 1: Yêu cầu về kết cấu
 • Đánh giá an toàn môđun quang điện (PV) – Phần 2: Yêu cầu về thử nghiệm
 • Thiết bị quang điện – Phần 10: Phương pháp đo độ tuyến tính
 • Thiết bị quang điện – Phần 9: Yêu cầu tính năng của bộ mô phỏng mặt trời
 • Thiết bị quang điện – Phần 8: Đo đáp tuyến phổ của thiết bị quang điện (PV)
 • Thiết bị quang điện – Phần 8-1: Đo đáp tuyến phổ của thiết bị quang điện có cấu trúc chuyển tiếp đa tầng
 • Thiết bị quang điện – Phần 7: Tính toán hệ số hiệu chỉnh sự không phù hợp phổ dùng cho các phép đo thiết bị quang điện
 • Thiết bị quang điện – Phần 5: Xác định nhiệt độ tế bào tương đương (ECT) của thiết bị quang điện bằng phương pháp điện áp mạch hở
 • Thiết bị quang điện – Phần 4: Thiết bị mặt trời chuẩn – Quy trình thiết lập truy nguyên hiệu chuẩn
 • Thiết bị quang điện – Phần 3: Nguyên lý đo dùng cho thiết bị quang điện mặt đất có dữ liệu bức xạ phổ chuẩn
 • Thiết bị quang điện – Phần 2: Yêu cầu đối với thiết bị quang điện chuẩn
 • Thiết bị quang điện – Phần 1-1: Đo đặc tính dòng điện-điện áp của các thiết bị quang điện có cấu trúc chuyển tiếp đa tầng
 • Thiết bị quang điện – Phần 1: Đo đặc tính dòng điện-điện áp của thiết bị quang điện
 • Dàn quang điện (PV) – Phép đo đặc tính dòng điện-điện áp tại hiện trường
 • Dàn quang điện (PV) – Yêu cầu về thiết kế
 • Hộp kết nối dùng cho môđun quang điện – Yêu cầu an toàn và thử nghiệm
 • Bộ nghịch lưu quang điện – Dữ liệu và thông số
 • Hệ thống quang điện – Bộ ổn định công suất – Quy trình đo hiệu suất
 • Môđun photovoltaic (PV) tinh thể silicol – Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu – Phần 1-2: Yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm môđun quang điện màng mỏng nền Cadmium Telluride (CdTe)
 • Thiết bị quang điện – Phần 3: Phương pháp đánh giá năng lượng
 • Môđun photovoltaic (PV) tinh thể silicol – Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu – Phần 1-3: Yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm môđun quang điện màng mỏng nền amorphuos silic
 • Phương pháp đo kính quang điện – Phần 2: Đo độ truyền qua và độ phản xạ
 • Môđun photovoltaic (PV) tinh thể silicol – Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu – Phần 1-4: Yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm môđun quang điện màng mỏng nền Cu(In,GA)(S,Se)2
 • Phương pháp đo kính quang điện – Phần 1: Đo tổng độ đục và phân bố phổ của độ đục
 • Thiết bị quang điện – Phần 2: Phương pháp đánh giá công suất
 • Tính năng của hệ thống quang điện – Phần 1: Theo dõi