TCVN/TC/E 14 - Thiết bị và hệ thống điện cho đường sắt

Số hiệu
TCVN/TC/E 14
Tên Ban kỹ thuật
Thiết bị và hệ thống điện cho đường sắt
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Thiết bị và hệ thống điện cho đường sắt
Liên hệ

Đoàn Thị Thanh Vân, Trưởng phòng

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 2 - Điện, điện tử

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 465  -  Email: vantc2@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Nguyễn Trung Sơn (Trưởng ban)
  • Trần Lê Huy (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện