TCVN/TC 45 - Cao su và sản phẩm cao su

Số hiệu
TCVN/TC 45
Tên Ban kỹ thuật
Cao su và sản phẩm cao su
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về Cao su
Liên hệ

Trần Thị Thanh Xuân, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 467  -  Email: xuantcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Việt Bắc (Trưởng ban)
 • Trần Thị Thanh Xuân (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Ống cao su gia cường sợi dùng cho khí nén - Quy định kỹ thuật
 • Cao su lưu hoá - Thi công làm kín mối nối sử dụng giữa các phần bê tông lát đường cao tốc - Quy định kỹ thuật
 • Ống cao su và chất dẻo, không xẹp, dùng trong chữa cháy – Phần 2: Ống bán cứng (và cấu kiện ống) dùng cho máy bơm và xe chữa cháy
 • Ống cao su và chất dẻo, không xẹp, dùng trong chữa cháy – Phần 1: Ống bán cứng dùng cho hệ thống chữa cháy cố định
 • Ống và cụm ống cao su hoặc chất dẻo - Thử nghiệm xung áp suất thủy lực không uốn cong
 • Ống và hệ ống cao su dùng cho hệ thống khí và chân không trong động cơ đốt trong - Quy định kỹ thuật
 • Ống và cụm ống cao su và chất dẻo - Hướng dẫn lựa chọn, bảo quản sử dụng và bảo trì
 • Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ bền xé rách - Phần 1: Mẫu thử dạng quần, góc và cong lưỡi liềm
 • Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ bền xé rách - Phần 2: Mẫu thử nhỏ (Delft)
 • Cao su thiên nhiên (NR) – Quy trình đánh giá
 • Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ bám dính với nền cứng - Phương pháp kéo bóc 90o
 • Cao su - Qui trình chung để chuẩn bị và ổn định mẫu thử cho các phương pháp thử vật lý
 • Ống và hệ ống cao su dùng trong hệ thống làm mát động cơ đốt trong – Yêu cầu kỹ thuật
 • Ống và cấu kiện ống cao su để hút và xả nước – Yêu cầu kỹ thuật
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of volume and/or surface resistivity
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of volume and/or surface resistivity
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of hardness -- Part 3: Dead-load hardness using the very low rubber hardness (VLRH) scale
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of hardness -- Part 3: Dead-load hardness using the very low rubber hardness (VLRH) scale
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of hardness -- Part 4: Indentation hardness by durometer method (Shore hardness)
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of hardness -- Part 4: Indentation hardness by durometer method (Shore hardness)
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of hardness -- Part 5: Indentation hardness by IRHD pocket meter method
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of hardness -- Part 5: Indentation hardness by IRHD pocket meter method
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of hardness -- Part 6: Apparent hardness of rubber-covered rollers by IRHD method
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of hardness -- Part 6: Apparent hardness of rubber-covered rollers by IRHD method
 • Rubber compounding ingredients -- Carbon black -- Determination of specific surface area by nitrogen adsorption methods -- Single-point procedures
 • Rubber compounding ingredients -- Carbon black -- Determination of specific surface area by nitrogen adsorption methods -- Single-point procedures
 • Rubber, vulcanized rubber -- Determination of insulation resistance
 • Rubber, vulcanized rubber -- Determination of insulation resistance
 • Rubber - Determination of metal content by atomic absorption spectrometry -- Part 1: Determination of zinc content
 • Rubber - Determination of metal content by atomic absorption spectrometry -- Part 1: Determination of zinc content
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of hardness -- Part 1: Introduction and guidance
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of hardness -- Part 1: Introduction and guidance
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of hardness -- Part 2: Hardness between 10 IRHD and 100 IRHD
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of hardness -- Part 2: Hardness between 10 IRHD and 100 IRHD
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of hardness -- Part 8: Apparent hardness of rubber-covered rollers by Pusey and Jones method
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of hardness -- Part 8: Apparent hardness of rubber-covered rollers by Pusey and Jones method
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of hardness -- Part 9: Calibration and verification of hardness testers
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of hardness -- Part 9: Calibration and verification of hardness testers
 • Rubber, raw -- Determination of bound acrylonitrile content in acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) -- Part 2: Kjeldahl method
 • Rubber, raw -- Determination of bound acrylonitrile content in acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) -- Part 2: Kjeldahl method
 • Rubber -- Determination of ash -- Part 2: Thermogravimetric analysis (TGA)
 • Rubber -- Determination of ash -- Part 2: Thermogravimetric analysis (TGA)
 • Rubber -- Determination of metal content by atomic absorption spectrometry -- Part 5: Determination of iron content
 • Rubber -- Determination of metal content by atomic absorption spectrometry -- Part 5: Determination of iron content
 • Rubber, unvulcanized -- Determination of plasticity -- Rapid-plastimeter method
 • Rubber, unvulcanized -- Determination of plasticity -- Rapid-plastimeter method
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of compression set - Part 1: At ambient or elevated temperatures
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of compression set - Part 1: At ambient or elevated temperatures
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of compression set - Part 2: At low temperatures
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of compression set - Part 2: At low temperatures
 • Plastics/rubber - Polymer dispersions and rubber latices (natural and synthetic) - Determination of surface tension
 • Plastics/rubber - Polymer dispersions and rubber latices (natural and synthetic) - Determination of surface tension
 • Solution-polymerized SBR -- Evaluation methods of viscoelastic properties
 • Solution-polymerized SBR -- Evaluation methods of viscoelastic properties
 • Rubber, natural latex concentrate - Determination of KOH number
 • Rubber, natural latex concentrate - Determination of KOH number
 • Rubber, vulcanized -- Determination of low-temperature characteristics -- Temperature-retraction procedure (TR test)
 • Rubber, vulcanized -- Determination of low-temperature characteristics -- Temperature-retraction procedure (TR test)
 • Rubber and latices - Nomenclature
 • Rubber and latices - Nomenclature
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of low-temperature stiffening (Gehman test)
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of low-temperature stiffening (Gehman test)
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of tension set under constant elongation, and of tension set, elongation and creep under constant tensile load
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of tension set under constant elongation, and of tension set, elongation and creep under constant tensile load
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Methods of test for staining in contact with organic material
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Methods of test for staining in contact with organic material
 • Rubber -- Identification -- Infrared spectrometric methods
 • Rubber -- Identification -- Infrared spectrometric methods
 • Rubber and plastics test equipment -- Tensile, flexural and compression types (constant rate of traverse) -- Specification
 • Rubber and plastics test equipment -- Tensile, flexural and compression types (constant rate of traverse) -- Specification
 • Rubber -- Determination of metal content by atomic absorption spectrometry -- Part 2: Determination of lead content
 • Rubber -- Determination of metal content by atomic absorption spectrometry -- Part 2: Determination of lead content
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of ageing characteristics by measurement of stress relaxation in tension
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of ageing characteristics by measurement of stress relaxation in tension
 • Rubber -- Analysis by pyrolytic gas-chromatographic methods -- Part 1: Identification of polymers (single polymers and polymer blends)
 • Rubber -- Analysis by pyrolytic gas-chromatographic methods -- Part 1: Identification of polymers (single polymers and polymer blends)
 • Rubber, vulcanized -- Determination of creep in compression or shear
 • Rubber, vulcanized -- Determination of creep in compression or shear
 • Rubber -- Determination of frictional properties
 • Rubber -- Determination of frictional properties
 • Rubber -- Identification of polymers -- Pyrolytic gas-chromatographic method using mass-spectrometric detection
 • Rubber -- Identification of polymers -- Pyrolytic gas-chromatographic method using mass-spectrometric detection
 • Rubber - Guide to the calibration of test equipment
 • Rubber - Guide to the calibration of test equipment
 • Natural rubber latex concentrate -- Determination of dry rubber content
 • Natural rubber latex concentrate -- Determination of dry rubber content
 • Natural rubber latex concentrate -- Preparation of dry films
 • Natural rubber latex concentrate -- Preparation of dry films
 • Rubber latex, natural, concentrate -- Determination of volatile fatty acid number
 • Rubber latex, natural, concentrate -- Determination of volatile fatty acid number
 • Rubber latex -- Determination of coagulum content (sieve residue)
 • Rubber latex -- Determination of coagulum content (sieve residue)
 • Rubber and plastics - Polymer dispersions and rubber latices - Determination of pH
 • Rubber and plastics - Polymer dispersions and rubber latices - Determination of pH
 • Rubber compounding ingredients -- Carbon black shipment sampling procedures
 • Rubber compounding ingredients -- Carbon black shipment sampling procedures
 • Rubber compounding ingredients -- Carbon black (pelletized) -- Determination of fines content
 • Rubber compounding ingredients -- Carbon black (pelletized) -- Determination of fines content
 • Rubber -- Nitrile latex -- Determination of residual acrylonitrile content
 • Rubber -- Nitrile latex -- Determination of residual acrylonitrile content
 • Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) -- Evaluation procedure
 • Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) -- Evaluation procedure
 • Medical gloves made from natural rubber latex -- Determination of water-extractable protein using the modified Lowry method
 • Medical gloves made from natural rubber latex -- Determination of water-extractable protein using the modified Lowry method
 • Rubber, raw -- Determination of water content by Karl Fischer method
 • Rubber, raw -- Determination of water content by Karl Fischer method
 • Rubber -- Polychloroprene latex -- Determination of alkalinity
 • Rubber -- Polychloroprene latex -- Determination of alkalinity
 • Rubber -- Determination of 5-ethylidenenorbornene (ENB) or dicyclopentadiene (DCPD) in ethylene-propylene-diene (EPDM) terpolymers
 • Rubber -- Determination of 5-ethylidenenorbornene (ENB) or dicyclopentadiene (DCPD) in ethylene-propylene-diene (EPDM) terpolymers
 • Rubber, raw natural -- Determination of the gel content of technically specified rubber (TSR)
 • Rubber, raw natural -- Determination of the gel content of technically specified rubber (TSR)
 • Rubber compounding ingredients -- Carbon black -- Determination of high-temperature loss on heating by thermogravimetry
 • Rubber compounding ingredients -- Carbon black -- Determination of high-temperature loss on heating by thermogravimetry
 • Rubber, raw - Determination of volatile-matter content - Part 2: Thermogravimetric methods using an automatic analyser with an infrared drying unit
 • Rubber, raw - Determination of volatile-matter content - Part 2: Thermogravimetric methods using an automatic analyser with an infrared drying unit
 • Isoprene rubber (IR) -- Non-oil-extended, solution-polymerized types -- Evaluation procedures
 • Isoprene rubber (IR) -- Non-oil-extended, solution-polymerized types -- Evaluation procedures
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of stress relaxation in compression -- Part 1: Testing at constant temperature
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of stress relaxation in compression -- Part 1: Testing at constant temperature
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of stress relaxation in compression -- Part 2: Testing with temperature cycling
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of stress relaxation in compression -- Part 2: Testing with temperature cycling
 • Rubber and rubber products - Determination of bromine and chlorine content
 • Rubber and rubber products - Determination of bromine and chlorine content
 • Resolution C 3/2018 to revise ISO 248-1:2011
 • Resolution C 3/2018 to revise ISO 248-1:2011
 • Rubber, raw styrene-butadiene, emulsion-polymerized -- Determination of bound styrene content -- Refractive index method
 • Rubber, raw styrene-butadiene, emulsion-polymerized -- Determination of bound styrene content -- Refractive index method
 • Rubber -- Vocabulary
 • Rubber -- Vocabulary
 • Rubber and rubber products -- Determination of 2-Mercaptobenzothiazole content by high performance liquid chromatography (HPLC)
 • Rubber and rubber products -- Determination of 2-Mercaptobenzothiazole content by high performance liquid chromatography (HPLC)
 • Vulcanized rubbers -- Determination of antidegradants by high-performance liquid chromatography
 • Vulcanized rubbers -- Determination of antidegradants by high-performance liquid chromatography
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of permeability to gases -- Part 2: Equal-pressure method
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of permeability to gases -- Part 2: Equal-pressure method
 • Rubber - Determination of metal content by atomic absorption spectrometry -- Part 6: Determination of magnesium content
 • Rubber - Determination of metal content by atomic absorption spectrometry -- Part 6: Determination of magnesium content
 • Rubber compounding ingredients -- Sulfur -- Methods of test
 • Rubber compounding ingredients -- Sulfur -- Methods of test
 • Rubber, Vulcanized -- Determination of dynamic properties -- Glass transition temperature (Tg)
 • Rubber, Vulcanized -- Determination of dynamic properties -- Glass transition temperature (Tg)
 • Rubber, raw natural, and rubber latex, natural -- Determination of nitrogen content
 • Rubber, raw natural, and rubber latex, natural -- Determination of nitrogen content
 • Rubber and rubber additives -- Determination of total sulfur content using an automatic analyser
 • Rubber and rubber additives -- Determination of total sulfur content using an automatic analyser
 • Enquiry to undertake the Secretariat for ISO/TC 45/SC 1 Rubber and plastics hoses and hose assemblies
 • Enquiry to undertake the Secretariat for ISO/TC 45/SC 1 Rubber and plastics hoses and hose assemblies
 • Plastics/rubber -- Polymer dispersions and rubber latices (natural and synthetic) -- Determination of surface tension
 • Plastics/rubber -- Polymer dispersions and rubber latices (natural and synthetic) -- Determination of surface tension
 • Vulcanized rubbers -- Differential scanning calorimetry (DSC) -- Determination of the glass transition temperature and enthalpy
 • Vulcanized rubbers -- Differential scanning calorimetry (DSC) -- Determination of the glass transition temperature and enthalpy
 • Resolution C 1/2019 - Revision of ISO 2000:2014
 • Resolution C 1/2019 - Revision of ISO 2000:2014
 • Natural rubber latex concentrate -- Determination of alkalinity
 • Natural rubber latex concentrate -- Determination of alkalinity
 • Rubber, raw natural -- Colour index test
 • Rubber, raw natural -- Colour index test
 • Rubber compounding ingredients -- Precipitated silica -- Determination of aggregate size distribution by disc centrifuge
 • Rubber compounding ingredients -- Precipitated silica -- Determination of aggregate size distribution by disc centrifuge
 • Rubber, raw natural, and rubber latex, natural -- Determination of nitrogen content
 • Rubber, raw natural, and rubber latex, natural -- Determination of nitrogen content
 • Rubber, raw -- Determination of volatile-matter content -- Part 1: Hot-mill method and oven method
 • Rubber, raw -- Determination of volatile-matter content -- Part 1: Hot-mill method and oven method
 • Solution-polymerized SBR -- Evaluation methods of viscoelastic properties
 • Solution-polymerized SBR -- Evaluation methods of viscoelastic properties
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of volume and/or surface resistivity
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of volume and/or surface resistivity
 • Vulcanized rubber -- Determination of free sulfur by gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC)
 • Vulcanized rubber -- Determination of free sulfur by gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC)
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of adhesion to a rigid substrate -- 90 degree peel method
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of adhesion to a rigid substrate -- 90 degree peel method
 • Rubber, raw natural -- Determination of the gel content of technically specified rubber (TSR)
 • Rubber, raw natural -- Determination of the gel content of technically specified rubber (TSR)
 • Rubber, vulcanized -- Determination of creep in compression or shear
 • Rubber, vulcanized -- Determination of creep in compression or shear
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of tension set under constant elongation, and of tension set, elongation and creep under constant tensile load
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of tension set under constant elongation, and of tension set, elongation and creep under constant tensile load
 • English title Raw rubber and rubber latex -- Determination of the glass transition temperature by differential scanning calorimetry (DSC)
 • English title Raw rubber and rubber latex -- Determination of the glass transition temperature by differential scanning calorimetry (DSC)
 • Rubber and plastics test equipment -- Tensile, flexural and compression types (constant rate of traverse) -- Specification
 • Rubber and plastics test equipment -- Tensile, flexural and compression types (constant rate of traverse) -- Specification
 • Low-protein natural rubber concentrate -- Specification
 • Low-protein natural rubber concentrate -- Specification
 • Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) -- Evaluation procedure
 • Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) -- Evaluation procedure
 • Rubber -- Determination of crystallization effects by hardness measurements
 • Rubber -- Determination of crystallization effects by hardness measurements
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Methods of test for staining in contact with organic material
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Methods of test for staining in contact with organic material
 • Rubber and rubber products -- Determination of chlorine and bromine content
 • Rubber and rubber products -- Determination of chlorine and bromine content
 • Low-protein natural rubber -- Specifications
 • Low-protein natural rubber -- Specifications
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Resistance to ozone cracking -- Part 4: Under high humidity condition
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Resistance to ozone cracking -- Part 4: Under high humidity condition
 • Rubber -- Vocabulary
 • Rubber -- Vocabulary
 • Proposed new scope of ISO/TC 45 – Rubber and rubber products
 • Proposed new scope of ISO/TC 45 – Rubber and rubber products
 • Rubber, vulcanized -- Determination of low-temperature characteristics -- Temperature-retraction procedure (TR test)
 • Rubber, vulcanized -- Determination of low-temperature characteristics -- Temperature-retraction procedure (TR test)
 • Epoxidised natural rubber -- Specifications
 • Epoxidised natural rubber -- Specifications
 • Rubber and rubber products -- Determination of total sulfur content using an automatic analyser
 • Rubber and rubber products -- Determination of total sulfur content using an automatic analyser
 • Rubber and rubber products -- Determination of 2-Mercaptobenzothiazole content by high performance liquid chromatography (HPLC)
 • Rubber and rubber products -- Determination of 2-Mercaptobenzothiazole content by high performance liquid chromatography (HPLC)
 • Vulcanized rubbers -- Determination of antidegradants by high-performance liquid chromatography
 • Vulcanized rubbers -- Determination of antidegradants by high-performance liquid chromatography
 • Rubber compounding ingredients -- Precipitated silica -- Determination of aggregate size distribution by disc centrifuge
 • Rubber compounding ingredients -- Precipitated silica -- Determination of aggregate size distribution by disc centrifuge
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of dynamic properties -- Part 3: Glass transition temperature (Tg)
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of dynamic properties -- Part 3: Glass transition temperature (Tg)
 • Rubber, unvulcanized -- Determinations using a shearing-disc viscometer -- Part 2: Determination of pre-vulcanization characteristics
 • Rubber, unvulcanized -- Determinations using a shearing-disc viscometer -- Part 2: Determination of pre-vulcanization characteristics
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of adhesion to textile fabrics
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of adhesion to textile fabrics
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of low-temperature stiffening (Gehman test)
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of low-temperature stiffening (Gehman test)
 • Rubber latex, natural, concentrate -- Determination of volatile fatty acid number
 • Rubber latex, natural, concentrate -- Determination of volatile fatty acid number
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic —Determination of dynamic properties — Part 1: General guidance
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic —Determination of dynamic properties — Part 1: General guidance
 • Plastics/rubber -- Polymer dispersions and rubber latices (natural and synthetic) -- Determination of surface tension
 • Plastics/rubber -- Polymer dispersions and rubber latices (natural and synthetic) -- Determination of surface tension
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of compression set -- Part 2: At low temperatures
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of compression set -- Part 2: At low temperatures
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of compression set -- Part 1: At ambient or elevated temperatures
 • Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of compression set -- Part 1: At ambient or elevated temperatures
 • Rubber -- Determination of metal content by atomic absorption spectrometry -- Part 1: Determination of zinc content
 • Rubber -- Determination of metal content by atomic absorption spectrometry -- Part 1: Determination of zinc content
 • Rubber -- Determination of metal content by atomic absorption spectrometry -- Part 2: Determination of lead content
 • Rubber -- Determination of metal content by atomic absorption spectrometry -- Part 2: Determination of lead content
 • Ống mềm cao su và chất dẻo – Đánh giá độ bền ôzôn dưới điều kiện tĩnh
 • Cao su thiên nhiên thô – Xác định chỉ số duy trì độ dẻo (PRI)
 • Ống và hệ ống mềm cao su và chất dẻo - Thử nghiệm thủy tĩnh
 • Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ chịu mài mòn sử dụng thiết bị trống quay hình trụ
 • Cao su thiên nhiên thô và cao su tổng hợp thô – Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu
 • Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo – Xác định các tính chất ứng suất-giãn dài khi kéo
 • Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – Độ bền rạn nứt ôzôn – Phần 3: Các phương pháp tham khảo và thay thế để xác định nồng độ ozon trong buồng thí nghiệm