TCVN/TC 61 - Chất dẻo

Số hiệu
TCVN/TC 61
Tên Ban kỹ thuật
Chất dẻo
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn Chất dẻo
Liên hệ

Trần Thị Thanh Xuân, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 467  -  Email: xuantcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Trần Vĩnh Diệu (Trưởng ban)
 • Trần Thị Thanh Xuân (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Chất dẻo – Màng và tấm – Xác định độ bền xé – Phần 1: Phương pháp xé ống quần
 • Tấm và màng chất dẻo – Xác định độ bền va đập bằng phương pháp búa rơi – Phần 1: Phương pháp bậc thang
 • Chất dẻo – Màng và tấm – Xác định hệ số ma sát
 • Chất dẻo – Màng và tấm – Xác định độ bền xé – Phần 2: Phương pháp Elmendorf
 • Tấm và màng chất dẻo – Xác định độ bền va đập bằng phương pháp búa rơi – Phần 2: Phương pháp đâm xuyên bằng thiết bị
 • Chất dẻo – Màng và tấm – Xác định nhiệt độ nứt
 • Chất dẻo – Màng và tấm – Xác định độ kéo căng khi ướt
 • Chất dẻo – Màng và tấm – Hướng dẫn thử màng nhựa nhiệt dẻo
 • Chất dẻo – Màng và tấm – Xác định sự thay đổi kích thước khi gia nhiệt
 • Chất dẻo – Đánh giá chất lượng bề mặt bám dính trong mối liên kết chất dẻo-kim loại – Phần 3: Phương pháp thử
 • Chất dẻo – Đánh giá chất lượng bề mặt bám dính trong mối liên kết chất dẻo-kim loại – Phần 4: Điều kiện môi trường để ổn định
 • Chất dẻo – Đánh giá chất lượng bề mặt bám dính trong mối liên kết chất dẻo-kim loại – Phần 2: Mẫu thử
 • Chất dẻo – Đánh giá chất lượng bề mặt bám dính trong mối liên kết chất dẻo-kim loại – Phần 1: Hướng dẫn cách tiếp cận
 • Chất dẻo – Màng và tấm – Màng polyamit (nylon) định hướng hai chiều
 • Chất dẻo – Tấm poly (methy methacrylat) – Kiểu loại, kích thước và đặc tính – Phần 3: Tấm cán liên tục
 • Chất dẻo – Tấm đùn copolyme acrylonitrin-styren biến tính chịu va đập (ABS, AEPDS và ASA) – Yêu cầu và phương pháp thử
 • Chất dẻo – Tấm poly (methy methacrylat) – Kiểu loại, kích thước và đặc tính – Phần 2: Tấm đùn
 • Chất dẻo – Tấm poly (methy methacrylat) – Kiểu loại, kích thước và đặc tính – Phần 1: Tấm cán