TCVN/TC 71 - Bê tông, bê tông cốt thép và bê tông gia cố lực

Số hiệu
TCVN/TC 71
Tên Ban kỹ thuật
Bê tông, bê tông cốt thép và bê tông gia cố lực
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về Bê tông
Liên hệ

Đoàn Bích Nga, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 467  -  Email: ngadb@yahoo.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Trần Bá Việt (Trưởng ban)
 • Đoàn Bích Nga (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Call for comments on ISO 16711 for revision
 • Call for comments on ISO 16711 for revision
 • Ballot request for the nomination of ISO/TC 71/SC 7 chair
 • Ballot request for the nomination of ISO/TC 71/SC 7 chair
 • Maintenance and repair of concrete structures -- Part 1: General principles
 • Maintenance and repair of concrete structures -- Part 1: General principles
 • Maintenance and repair of concrete structures -- Part 2: Assessment of existing concrete structures
 • Maintenance and repair of concrete structures -- Part 2: Assessment of existing concrete structures
 • Maintenance and repair of concrete structures -- Part 3: Design of repairs and prevention
 • Maintenance and repair of concrete structures -- Part 3: Design of repairs and prevention
 • Maintenance and repair of concrete structures -- Part 4: Execution of repairs and prevention
 • Maintenance and repair of concrete structures -- Part 4: Execution of repairs and prevention
 • Best practices for the repair of water-leakage cracks in concrete structures
 • Best practices for the repair of water-leakage cracks in concrete structures
 • Test methods for repair materials for water-leakage cracks in underground concrete structures -- Part 2: Test method for chemical resistance
 • Test methods for repair materials for water-leakage cracks in underground concrete structures -- Part 2: Test method for chemical resistance
 • Test methods for repair materials for water-leakage cracks in underground concrete structures -- Part 3: Test method for water (wash out) resistance
 • Test methods for repair materials for water-leakage cracks in underground concrete structures -- Part 3: Test method for water (wash out) resistance
 • Test methods for repair materials for water-leakage cracks in underground concrete structures -- Part 4: Test method for adhesion on wet concrete surface
 • Test methods for repair materials for water-leakage cracks in underground concrete structures -- Part 4: Test method for adhesion on wet concrete surface