TCVN/TC 91 - Chất hoạt động bề mặt

Số hiệu
TCVN/TC 91
Tên Ban kỹ thuật
Chất hoạt động bề mặt
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn Chất hoạt động bề mặt
Liên hệ

Trần Thị Thanh Xuân, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 467  -  Email: xuantcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Nguyễn Xuân Lãng (Trưởng ban)
  • Trần Thị Thanh Xuân (Thư ký)
Danh sách dự thảo đang thực hiện