Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia

Hiển thị 1 - 20 trong số 175

#Số hiệuTên ban kỹ thuậtTrưởng banThư ký
   
1TCVN/F 16/SC 3Chè và sản phẩm chè
2TCVN/JTC 1/SC 2Các tập ký tự và mã hóa thông tin
3TCVN/SC 3- 2000Dấu phù hợp tiêu chuẩn
4TCVN/TC 01/SC 1Trách nhiệm xã hội
5TCVN/TC 01/SC 2Quy định kỹ thuật về tính chất và loại sản phẩm
6TCVN/TC 17Thép
7TCVN/TC 22/SC 2Công trình giao thông đường bộ
8TCVN/TC 27/SCVật liệu nổ công nghiệp
9TCVN/TC 27/SC 3Nhiên liệu khoáng rắn - Than
10TCVN/TC 28/SC 1Nhiên liệu lỏng
11TCVN/TC 28/SC 4Nhiên liệu hàng không
12TCVN/TC 28/SC 6/ 98Sản phẩm dầu mỏ và dầu nhờn. Phương tiện tồn chứa và vận chuyển
13TCVN/TC 33/SC 1Vật liệu chịu lửa - Phân tích hóa học
14TCVN/TC 35/SC 2Sơn chống thấm
15TCVN/TC 44/SC 10Hàn điện
16TCVN/TC 44/SC 11Các yêu cầu chấp nhận nhân viên hàn
17TCVN/TC 45/SC 3Săm lốp cao su
18TCVN/TC 46/SC 9Nhận dạng và mô tả dữ liệu
19TCVN/TC 47/SC 4An toàn hóa chất
20TCVN/TC 61/SC 10Vật liệu nhựa