Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia

Hiển thị 21 - 40 trong số 175

#Số hiệuTên ban kỹ thuậtTrưởng banThư ký
   
21TCVN/TC 61/SC 11Sản phẩm bằng chất dèo
22TCVN/TC 61/SC 13Composit và sợi gia cường
23TCVN/TC 63/SC 2Bao Bì Thủy tinh
24TCVN/TC 67/SC 7Công trình ngoài khơi
25TCVN/TC 67/SC 8Giàn khoan cố định
26TCVN/TC 69/SC 6Phương pháp và kết quả đo
27TCVN/TC 71/SC 1/ 98Ống bơm bê tông
28TCVN/TC 71/SC 3Sản phẩm bê tông
29TCVN/TC 71/SC 4Cấu kiện bê tông cốt thép
30TCVN/TC 82/SC 1Thiết bị an toàn mỏ
31TCVN/TC 106/SC 9Thuốc đánh răng
32TCVN/TC 122/SC 1Bao bì các quy định chung
33TCVN/TC 134/SC 3Phân bón vi sinh vật
34TCVN/TC 150/SC 1Chỉ khâu phẫu thuật
35TCVN/TC 160/SC 2Cửa sổ và cửa đi
36TCVN/TC 190/SC 3Chất lượng đất - phương pháp hóa học
37TCVN/TC 200/SC 7Bãi chôn lấp chất thải
38TCVN/TC/E 1/SC 1Hiệu suất năng lượng cho thiết bị điện gia dụng
39TCVN/TC/E 4/SC 1Dây và cáp có bọc cách điện PVC
40TCVN/TC/F 1/SC 1Nhân hạt điều