Ban soạn thảo Tiêu chuẩn xây dựng

Hiển thị 41 - 60 trong số 175

#Số hiệuTên ban soạn thảoTrưởng banThư ký
   
41TCVN/TC 39Máy công cụ
42TCVN/TC 43Âm học
43TCVN/TC 44Quá trình hàn
44TCVN/TC 44/SC 10Hàn điện
45TCVN/TC 44/SC 11Các yêu cầu chấp nhận nhân viên hàn
46TCVN/TC 45Cao su và sản phẩm cao su
47TCVN/TC 45/SC 3Săm lốp cao su
48TCVN/TC 46Thông tin và tư liệu
49TCVN/TC 46/SC 9Nhận dạng và mô tả dữ liệu
50TCVN/TC 47Hóa học
51TCVN/TC 47/SC 4An toàn hóa chất
52TCVN/TC 48Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh
53TCVN/TC 51Palét dùng để vận chuyển hàng hóa, vật liệu bằng phương pháp tải đơn vị
54TCVN/TC 60Bánh răng
55TCVN/TC 61Chất dẻo
56TCVN/TC 61/SC 10Vật liệu nhựa
57TCVN/TC 61/SC 11Sản phẩm bằng chất dèo
58TCVN/TC 61/SC 13Composit và sợi gia cường
59TCVN/TC 63Dụng cụ chứa bằng thủy tinh
60TCVN/TC 63/SC 2Bao Bì Thủy tinh