Ban soạn thảo Tiêu chuẩn xây dựng

Hiển thị 1 - 20 trong số 175

#Số hiệuTên ban soạn thảoTrưởng banThư ký
   
1TCVN/CASCOĐánh giá sự phù hợp
2TCVN/F 16/SC 3Chè và sản phẩm chè
3TCVN/JTC 1/SC 2Các tập ký tự và mã hóa thông tin
4TCVN/JTC 1/SC 17Thẻ nhận dạng
5TCVN/JTC 1/SC 27Kỹ thuật an ninh
6TCVN/JTC 1/SC 31Thu thập dữ liệu tự động
7TCVN/JTC 1/SC 35Giao diện người sử dụng
8TCVN/SC 3- 2000Dấu phù hợp tiêu chuẩn
9TCVN/TC 01Vấn đề chung về tiêu chuẩn hóa
10TCVN/TC 01/SC 1Trách nhiệm xã hội
11TCVN/TC 01/SC 2Quy định kỹ thuật về tính chất và loại sản phẩm
12TCVN/TC 2Chi tiết lắp xiết
13TCVN/TC 02Vấn đề chung về người tiêu dùng
14TCVN/TC 4Ổ lăn, Ổ đỡ
15TCVN/TC 5Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại
16TCVN/TC 6Giấy và sản phẩm giấy
17TCVN/TC 10Bản vẽ kỹ thuật
18TCVN/TC 11Nồi hơi và bình chịu áp lực
19TCVN/TC 12Đại lượng và đơn vị đo
20TCVN/TC 17Thép