Ban soạn thảo Tiêu chuẩn xây dựng

Hiển thị 121 - 140 trong số 175

#Số hiệuTên ban soạn thảoTrưởng banThư ký
   
121TCVN/TC 61Chất dẻo
122TCVN/TC 60Bánh răng
123TCVN/TC 51Palét dùng để vận chuyển hàng hóa, vật liệu bằng phương pháp tải đơn vị
124TCVN/TC 48Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh
125TCVN/TC 47/SC 4An toàn hóa chất
126TCVN/TC 47Hóa học
127TCVN/TC 46/SC 9Nhận dạng và mô tả dữ liệu
128TCVN/TC 46Thông tin và tư liệu
129TCVN/TC 45/SC 3Săm lốp cao su
130TCVN/TC 45Cao su và sản phẩm cao su
131TCVN/TC 44/SC 11Các yêu cầu chấp nhận nhân viên hàn
132TCVN/TC 44/SC 10Hàn điện
133TCVN/TC 44Quá trình hàn
134TCVN/TC 43Âm học
135TCVN/TC 39Máy công cụ
136TCVN/TC 38Vật liệu dệt
137TCVN/TC 35/SC 2Sơn chống thấm
138TCVN/TC 35Sơn và vecni
139TCVN/TC 33/SC 1Vật liệu chịu lửa - Phân tích hóa học
140TCVN/TC 33Vật liệu chịu lửa