Ban soạn thảo Tiêu chuẩn xây dựng

Hiển thị 21 - 40 trong số 175

#Số hiệuTên ban soạn thảoTrưởng banThư ký
   
21TCVN/TC 21Thiết bị phòng cháy chữa cháy
22TCVN/TC 22Phương tiện giao thông đường bộ
23TCVN/TC 22/SC 2Công trình giao thông đường bộ
24TCVN/TC 23Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp
25TCVN/TC 27Nhiên liệu khoáng rắn
26TCVN/TC 27/SCVật liệu nổ công nghiệp
27TCVN/TC 27/SC 3Nhiên liệu khoáng rắn - Than
28TCVN/TC 28Sản phẩm dầu mỏ và chất bôi trơn
29TCVN/TC 28/SC 1Nhiên liệu lỏng
30TCVN/TC 28/SC 2Nhiên liệu lỏng - Phương pháp thử
31TCVN/TC 28/SC 4Nhiên liệu hàng không
32TCVN/TC 28/SC 5Nhiên liệu sinh học
33TCVN/TC 28/SC 6/ 98Sản phẩm dầu mỏ và dầu nhờn. Phương tiện tồn chứa và vận chuyển
34TCVN/TC 29Dụng cụ cầm tay
35TCVN/TC 30Đo lưu lượng lưu chất trong ống dẫn kín
36TCVN/TC 33Vật liệu chịu lửa
37TCVN/TC 33/SC 1Vật liệu chịu lửa - Phân tích hóa học
38TCVN/TC 35Sơn và vecni
39TCVN/TC 35/SC 2Sơn chống thấm
40TCVN/TC 38Vật liệu dệt